Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MVE360 - Bioinformatics
 
Kursplanen fastställd 2012-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPBIO
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Bioteknik, Informationsteknik, Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: B

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   11 Mar 2013 fm V,  29 Aug 2013 em V

I program

MPBIO BIOTECHNOLOGY, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPENM ENGINEERING MATHEMATICS AND COMPUTATIONAL SCIENCE, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Bitr professor  Graham Kemp


Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/6ab62278-3fac-4434-b28c-155a76356552


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Basic courses in molecular biology and statistics (e.g. KBB032, TMS145).

Syfte

Genetic information is stored in the DNA molecule as a linear sequence of bases. In the course of gene expression this sequence is translated into a sequence of amino acids in a protein. The sequence of amino acids in turn determines the three-dimensional shape and biological function of the protein. As DNA sequencing technology has been dramatically improved recently we are facing a vast amount of data in basic science as well as in areas such as clinical medicine.


Analysis of DNA, RNA and protein sequences will therefore play an essential role in coming years. The aims for such analysis include genome analysis, structural and functional prediction, elucidation of the molecular basis for human disease, understanding fundamental biological systems and reconstruction of evolutionary history.


The course illustrates how bioinformatics solutions are applied in addressing biological problems, and the theoretical principles behind these solutions are discussed.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


 • understand the use of bioinformatics in addressing a range of biological questions
 • describe how bioinformatics methods can be used to relate sequence, structure and function
 • discuss the technologies for modern high-throughput DNA sequencing and their applications
 • use and understand some central bioinformatics data and information resources
 • know principles and algorithms of pairwise and multiple alignments, and sequence database searching
 • perform pattern matching in biomolecular sequences
 • describe how evolutionary relationships can be inferred from sequences (phylogenetics)
 • understand the most important principles in gene prediction methods
 • know basic principles of hidden Markov models and their application in
  sequence analysis
 • understand and implement solutions to basic bioinformatics problems

Innehåll

The course covers basic methods used in sequence analysis such as pairwise and multiple alignment, searching databases for sequence similarity, profiles, pattern matching, hidden Markov models, RNA bioinformatics, gene prediction methods and principles for molecular phylogeny. The course includes modern high-throughput sequencing techniques and their applications, as well as molecular biology databases and different systems to query such databases. The course considers theoretical principles as well as how existing programs are being used by bioinformaticians.

Litteratur

See separate list.

Examination

There will be 5-8 obligatory computer practicals. The student is examined by these computer exercises and a written exam.Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.