Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TME196 - Impact biomechanics
 
Kursplanen fastställd 2012-02-19 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPAUT
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Bioteknik, Elektroteknik, Maskinteknik, Teknisk fysik
Institution: 42 - TILLÄMPAD MEKANIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: C
Max antal deltagare: 40

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Inlämningsuppgift, del A 4,5 hp Betygskala: TH   4,5 hp    
0211 Tentamen, del B 3,0 hp Betygskala: TH   3,0 hp   28 Maj 2013 fm H,  19 Aug 2013 fm V

I program

MPAUT AUTOMOTIVE ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPBME BIOMEDICAL ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Docent  Johan Davidsson


Ersätter

TME195   Advanced passive safety


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

BSc in Engineering
Vehicle and Traffic safety recommended

Syfte

Students are to attain an understanding in human anatomy and physiology so that they can understand the implications of different types of mechanical loads on the body. The student will learn to develop/use mathematical models of humans, especially on simulation of tissue, and of mechanical dummies. The students are to attain knowledge on how mechanical dummies are designed and how injury tolerance levels and injury criteria are established. The students will learn the principles of injury reduction trough restraints for different body regions, crash situations and for occupant diversity. The students will learn methods to use accident analyses/reconstructions to suggest vehicle and restraint design improvements and to assess injury criteria.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- describe the basic structure and mechanical properties of various body parts
- describe how different body regions respond to static and transient loads; biomechanical and physiological response (fundamental principles of injury biomechanics)
- discuss the concept of injury criteria, injury risk functions and injury thresholds
- suggest appropriate model, e.g. subtypes of mechanical, biological or mathematical models, in various different types of studies in the field of passive safety
- describe how restraints can reduce injury risk
- describe how a vehicle accident analysis and reconstruction is carried out and how such data can be used to specify product requirements
- describe how near-crash activated reversible safety systems will reduce injury risk if the crash occurs.

Innehåll

The course consists of lectures, seminars and laboratory exercises. The lectures will cover:
- Fundamental anatomy and physiology and response to loads.
- Biomechanical tolerance levels, injury mechanisms and protection criteria.
- Biological models (cadavers, animals, human volunteers) and experimental studies.
- Mechanical models, crash test dummies, instrumentation, measuring methods for transient events and crash test methods.
- Mathematical models (FEM, rigid body, and hybrid models) used for analysing vehicle-occupant interactions (pre-crash and in-crash) as well as accident analyses and reconstructions.
- Methods for acquiring accident data, coding and classifying injuries, assessing risk of permanent disability, conducting epidemiological analyses.
- Protection system techniques, protection systems for different road-user categories, protection for different body parts for various crash configurations

Organisation

- Lectures
- Seminars
- Assignments

Litteratur

To be defined.
To some extent: Trauma Biomechanics - Accident Injury in Traffic and Sports; Kai-Uwe Scmitt et al. 2:nd edition or later, ISBN 978-3-540-73872-5 and handouts of lecture notes as provided by the course homepage

Examination

- Assignments (A1), 4.5 p, graded
- Exam (A2), 3 p, graded


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.