Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
EME102 - Active microwave circuits
 
Kursplanen fastställd 2012-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPWPS
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Elektroteknik, Teknisk fysik
Institution: 59 - MIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: B

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Laboration 1,5hp Betygskala: UG   1,5hp    
0211 Tentamen 6,0hp Betygskala: TH   6,0hp   15 Mar 2013 em V,  19 Aug 2013 em V

I program

MPWPS WIRELESS, PHOTONICS AND SPACE ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPEES EMBEDDED ELECTRONIC SYSTEM DESIGN, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Docent  Dan Kuylenstierna


Ersätter

EME101   Active microwave circuits

Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/8aad8bbf-d48d-460a-a74e-6ea0c9b16ae3


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Knowledge in circuit theory, analogue electronics, semiconductor devices, complex variables and functions, transmission line theory, electromagnetic-wave theory and microwave engineering.

Recommended courses are: Electromagnetic waves and components (RRY036); or Introduction to microwave and photonics engineering (MCC036); or Högfrekvensteknik (EEM021); or Radio and microwave engineering (RRY020); or Analog konstruktion (LET563) AND, preferably one of Foundations for microwave engineering (MCC120); or Microwave engineering (MCC121).

Syfte

The aim of this course is to learn how to design active microwave circuits; such as amplifiers, oscillators, multipliers, and mixers.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1. Analyse two-port networks with respect to gain, noise, stability and VSWR
2. Apply two-port representations for embedding, de-embedding and interconnecting components
3. Apply equivalent transistor models for representation of microwave transistors
4. Design and characterise a RF/microwave amplifier circuit (gain, noise, power, bandwidth, VSWR)
5. Design a RF/microwave oscillator
6. Design and analyse nonlinear circuits such as mixers and frequency multipliers

Innehåll

The course treats analysis and design of microwave circuits, particularly amplifiers but also oscillators and nonlinear circuits like mixers and multipliers.

Topics: Two-port theory, impedance matching, stability, noise/gain optimisation, amplifier design, oscillation conditions, wideband amplifiers, the Bode-Fano criteria, high power amplifiers, microwave oscillators, mixers, multipliers, and nonlinear simulation techniques.

The course contains two lab exercises
1. Design of a microwave-transistor amplifier using modern commercial soft-ware
2. Assembly of the designed amplifier and measurement to verify the simulated performance

Finally, the course contains a group-student work dedicated to analysis of a nonlinear microwave circuit using a commercial soft-ware

Organisation

This courses comprises lectures, tutorials and laboratory work.

Litteratur

Guillermo Gonzalez, Microwave transistor amplifiers: analysis and design, 2nd edition, Prentice-Hall, 1996, (ISBN-13: 9780132543354).
Lecture notes
Scientific and technical papers

Examination

Successful completion of this module is based on:
  • Passed written examination (open book)
  • Completion of two lab exercises
  • Home assignment (amplifier design)
  • Group work: completion of a short report (2-4 pages) and an oral presentation.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.