Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TME102 - Vehicle dynamics, advanced
 
Kursplanen fastställd 2012-02-19 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPAUT
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Maskinteknik, Teknisk fysik
Institution: 42 - TILLÄMPAD MEKANIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: B
Max antal deltagare: 40

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Tentamen, del A 4,5 hp Betygskala: TH   4,5 hp   31 Maj 2013 em M,  28 Aug 2013 fm M
0211 Projekt, del B 3,0 hp Betygskala: TH   3,0 hp    

I program

MPAUT AUTOMOTIVE ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPSYS SYSTEMS, CONTROL AND MECHATRONICS, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Docent  Mathias Lidberg


Ersätter

TME100   Advanced vehicle dynamics

Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/eb95cb91-05a3-497c-ae73-a2abc5098e11


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

MMF062 Vehicle dynamics and/or MMA092 Rigid body dynamics
ERE033 Control theory or similar

Syfte

In this course the focus is put on the understanding of the coupled planar dynamics of road vehicles during steering and braking (or driving) including various non-linear effects from tires, suspension etc

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Identify and discuss factors that cause interactions between the different vehicle subsystems e.g combined slip during braking and steering
- Develop and implement computer models of vehicle dynamics behaviour and critically analyze results from numerical simulations.
- Identify and mathematically characterize linear and nonlinear tire behaviour and the influence of this behaviour on vehicle performance.
- Determine the limits of acceleration and braking
- Identify suspension and tire characteristics influencing vehicle chassis performance and stability in both low and high-speed manoeuvres, under both steady-state and transient manoeuvres, with the ability to mathematically justify how changes in lumped vehicle parameters can be stabilizing or destabilizing.
- Understand how to extend the mathematical analysis of the passenger car to heavy vehicles.
- Understand and characterize the change in vehicle performance and vehicle/roadway interaction due to automated subsystems such as ABS, ESC, rear-wheel steering, and active suspension.
- Construct specifications for vehicle control systems.

Innehåll

The tire and vehicle dynamics models suitable for analyzing the coupled dynamics during steering/braking are developed and used to evaluate the performance during various maneuvers. The stability of steady state cornering is studied and at the end of the course the principles, basic implementation and the specifications for vehicle stability control systems is also considered.

Organisation

- Lectures
- Problem solving sessions
- Assignments
- Lab

Litteratur

Lidberg, M., Vehicle Dynamics, Stability and Controls (lecture notes). References Pacejka, H.B., Tyre and Vehicle Dynamics, 2002. Kiencke, U. and Nielsen, L., Automotive Control Systems, 2005 Wong, J.Y., Theory of Ground Vehicle, 2001. Gillespie, T.D., Fundamentals of Vehicle Dynamics, 1992. Dixon, J.C.. Matlab/Simulink Users Guide, Mathworks Inc

Examination

- Project (40%)
- Exam (60%)


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.