Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MCC055 - Optoelectronics
 
Kursplanen fastställd 2012-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPWPS
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Elektroteknik, Teknisk fysik
Institution: 59 - MIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: C

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp   23 Okt 2012 em M,  15 Jan 2013 em M

I program

MPWPS WIRELESS, PHOTONICS AND SPACE ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 2 (obligatoriskt valbar)
MPCOM COMMUNICATION ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 2 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Docent  Åsa Haglund
Professor  Anders G Larsson


Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/ecf2a6f3-d9ce-44a5-99f3-5c580aa2fb49


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Basic knowledge of semiconductor materials and electromagnetic fields.

Syfte

● To provide good understanding of semiconductor materials used in optoelectronics with a special emphasis on optical properties and processes
● To give basic knowledge of the most important optoelectronic components for generation, modulation and detection of light in the ultraviolet, visible and infrared

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


 1. Choose the most appropriate semiconductor material and semiconductor structure for an optoelectronic device with a certain performance

 2. Describe the optical absorption and emission characteristics of a given semiconductor material under certain excitation conditions

 3. Predict the most fundamental performance characteristics of a given optoelectronic device design from first-order calculations

 4. Choose the most appropriate optoelectronic device for a specific application and understand possibilities and limitations offered by that particular device

 5. Perform measurements to investigate the basic properties of light emitting and detecting devices

Innehåll


 • Wave propagation

 • Semiconductor materials

 • Electrical properties of semiconductors

 • Optical properties of semiconductors

 • Heterostructures and pn-junctions

 • Optical waveguides

 • Light emitting diodes

 • Semiconductor lasers

 • Photodetectors

 • Optical modulators

 • Integrated optics and photonic integrated circuits

Organisation


 • Lectures, 28 h

 • Tutorial exercises and problem solving, 24 h

 • Laboratory exercises, 8 h

 • Home assignments, 5 (optional, give bonus points at the examination)

 • Project, equivalent to 1.5 credit units (literature study, written report, oral presentation)

 • Written examination

Litteratur


 • A. Larsson, Semiconductor Optoelectronics - Device Physics and Technologies, Chalmers University of Technology

 • Lecture notes

 • Home assignments

 • Laboratory exercise manuals

 • Instructions for projects.

Examination

The laboratory exercises, the project and the written examination are compulsary parts of the course.  The written examination and the project examine learning outcomes 1-4.  Learning outcome 5 is examined during the laboratory exercises.  Lectures, home assignments and tutorial exercises are optional, but strongly recommended.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.