Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
KMG036 - Molecular biology 1
 
Kursplanen fastställd 2012-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPBIO
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Bioteknik
Institution: 0854 - CELL- OCH MOLEKYLÄRBIOLOGI GU


Undervisningsspråk: Engelska
Blockschema: A

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   22 Okt 2012 em V

I program

MPBIO BIOTECHNOLOGY, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPBIO BIOTECHNOLOGY, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)
MPCAS COMPLEX ADAPTIVE SYSTEMS, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Docent  Julie Grantham


Ersätter

KMG035   Molekylär biologi, fördjupning

Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/00000000-0000-0000-0000-0000030359A1


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Undergraduate profile (BSc) with courses in cell and molecular biology, biochemistry, and applied microbiology.

Syfte

The aim of this course is to cover a wide range of topics in detail and relate this to human diseases.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

¿ Describe the structure/function of the nuclear pore complex
¿Describe protein biogenesis including the formation of the native 3 dimensional protein structure.
¿Describe the structure of microtubules, microfilaments and intermediate filaments and motor proteins and explain how their structure facilitates their function.
¿Recognise how the polymerisation of the cytoskeletal structures is a key element in their activity and discuss how failures in cytoskeletal integrity can lead to disease.
¿Describe how the cell cycle is regulated.
¿Understand the processes involved in cancer development.

Innehåll

The nuclear pore complex
Protein folding/molecular chaperones
Cytoskeletal dynamics and disease
Eukaryotic cell cycle
Cancer
Laboratory class on the cytoskeleton

Organisation

Lectures /laboratory classes/seminars

Litteratur

There is no set book but Lodish et al Molecular Cell Biology 6th edition or Alberts et al Molecular Biology of the Cell 4th or 5th edition would be useful. Recommended reading lists and handouts will be provided.

Examination

Students must pass the written examination, complete the laboratory class and provide a laboratory report of an appropriate standard


 


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.