Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
SSY180 - Medicine for the engineer
 
Kursplanen fastställd 2012-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPBME
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Institution: 32 - ELEKTROTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: X

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen, del A 4,0 hp Betygskala: TH   4,0 hp   26 Okt 2012 fm V,  18 Jan 2013 fm M,  21 Aug 2013 em V
0207 Tentamen, del B 3,5 hp Betygskala: TH   3,5 hp   22 Dec 2012 fm M,  18 Jan 2013 fm M,  21 Aug 2013 em V

I program

MPBIO BIOTECHNOLOGY, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)
MPBIO BIOTECHNOLOGY, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPBME BIOMEDICAL ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatorisk)
TIELL ELEKTROINGENJÖR - Allmän inriktning, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Professor  Bo Håkansson
Univ lektor  Ants Silberberg


Ersätter

ESS080   Medicin för tekniker

Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/651f5993-4811-4438-a75b-fc6fe5f1586a


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

None (except general eligibility for university studies).

Syfte

This course teaches basic knowledge about the human anatomy and physiology to provide a platform for students whom are going to apply engineering principles in the process to develop health-related products and services for clinical diagnosis and therapy, and for the investigation of the physiological basis of diseases. The learning outcomes of this course are also general knowledge useful for any person having to handle issues regarding health hazards and diseases among employees at any workplace.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- describe which basic systems build up the human body and how they interact;

- describe each system from both anatomical and physiological point of view;

- describe the origin, symptoms and treatment of common disorders;

- describe how the concept of homeostasis apply to each system.

Innehåll

See english page.

Organisation

See english page.

Litteratur

See english page.

Examination

See english page.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.