Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MCC045 - Fundamentals of photonics
 
Kursplanen fastställd 2012-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPWPS
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Elektroteknik, Teknisk fysik
Institution: 59 - MIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: A

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp   11 Mar 2013 fm M,  20 Aug 2013 em V

I program

MPWPS WIRELESS, PHOTONICS AND SPACE ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatorisk)
MPCOM COMMUNICATION ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPEES EMBEDDED ELECTRONIC SYSTEM DESIGN, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Docent  Johan Gustavsson


Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/b6437bd7-5929-4f99-8c50-774ddee5201c


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Basic knowledge of physics, electromagnetic fields, and numerical work with MATLAB software.

Syfte

The aim of the course is to provide the student with an up to date knowledge of concepts and techniques used in modern photonics. Different physical models for light propagation are discussed, and they are implemented using modern numerical methods. A wide area of optical phenomena and applications, from magnifying glasses and blackbody radiation, to lasers and the blue-ray readout head, is covered. The focus is on width rather than depth, which makes the course a good background for further in-depth studies in the field of photonics.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

● distinguish the four theories/models of light and apply the appropriate theory for a given optical problem
● implement the different models as numerical functions, written by the student
● discuss the theory of interaction of light with matter
● describe the generation of light by lasers
● the transmission of light by optical beams, diffraction, imaging, and optical fibers
● manipulation of light by the use of electro-optic, acousto-optic, and non-linear optical effects
● explain how the blue-ray read-out head works
● perform numerical simulations of optical systems such as laser cavities and waveguides

Innehåll

Ray optics, wave optics, beam optics, optical resonators, Fourier optics, image formation and holography, electromagnetic optics and polarization, crystal optics, optical waveguides, electro-optics, coherence and statistical optics, photon-atom interaction, lasers, and non-linear optics.

Organisation

14 two-hour lectures
7 two-hour exercise tutorials
5 two-hour numerical tutorials
1 compulsory four-hour laboratory exercise
5 compulsory home assignments

Litteratur

B.E.A. Saleh and M.C. Teich: Fundamentals of Photonics , 2nd ed., 2007, Wiley.

Examination

Written exam, pass on home assignments and laboratory exercise.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.