Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
KKR063 - Metabolic engineering
 
Kursplanen fastställd 2012-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPBIO
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Bioteknik
Institution: 21 - KEMI OCH KEMITEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: C

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen 6,0 hp Betygskala: TH   6,0 hp   28 Maj 2013 fm V,  21 Aug 2013 fm V
0207 Projekt 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    

I program

MPBIO BIOTECHNOLOGY, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPBIO BIOTECHNOLOGY, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Docent  Sergio Velasco


Ersätter

KKR061   Metabolisk modellering

Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/9c52b2d8-9c20-4a02-af56-2a1eb013a98b


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Basic knowledge in biochemistry and applied microbiology. KKR090 Bioreaction Engineering or equivalent. Students with other background must discuss this with the examiner.

Syfte

The course aims at providing advanced knowledge in mathematical modelling of metabolic processes. The student should gain a comprehensive systems view of networks of intracellular reactions

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


 • Understand the principles of enzyme function and kinetics

 • Describe physiology in a quantitative manner

 • Learn stoichiometry and energetics of metabolism

 • Extend stoichiometric analysis of metabolism to mass balancing

 • Apply the concepts of linear programming to metabolic models

 • Implement these concepts to genome-scale metabolic models

 • Understand the use of radiolabeled tracers in metabolic studies

 • Apply concepts of dynamic models to metabolism

 • Analyze metabolic pathway utilization in product formation

 • Appreciate the contribution of modern technology to understanding metabolism

 • Improve oral and written presentation skills

Innehåll

The objective of the course is to provide the students with an overview of the different tools available to analyze metabolism and enable them to propose strategies to meet a metabolic design objective. In this course, the students will be presented with several models of microbial metabolism and the advantages and disadvantages of each kind of model will be discussed extensively. Broadly, two kinds of metabolic models will be addressed in this course – steady-state models (stoichiometric models, elementary flux modes, etc) and dynamic models (kinetic models). The students will also get a hands-on experience working with each of the models as part of their assignments, which will be used to design metabolism for selected applications. The assignments are geared to help the student understand metabolism, rather than on model development. Consequently, there will be a strong emphasis on interpreting the results obtained from the models. The overall aim of the course is to train the students such that they will be capable of working independently in the area of metabolic engineering.

Organisation

 

Litteratur

G.N. Stephanopoulos, A.A. Aristidou, J. Nielsen: Metabolic Engineering. Principles and Methodologies. Academic Press, 1998, available as an E-book via the Chalmers library.


Additional literature will be announced via the course homepage

Examination

The final grade will depend on a group project, worth 50% and an examination, worth the remaining 50%. For the project, the students will form groups of 2-3 and select a metabolic objective in consultation with the instructor. They will work towards designing metabolism to meet the objective. The results will be presented in the form of a report as well as an oral presentation. The final exam will be a viva voce (oral exam).


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.