Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
FFY630 - Fuel cells - function and materials  
 
Kursplanen fastställd 2012-02-22 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPAPP
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Energi- och miljöteknologi, Teknisk fysik
Institution: 16 - FYSIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: C

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0104 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   Kontakta examinator,  Kontakta examinator

I program

MPAPP APPLIED PHYSICS, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)
MPSES SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)
MPSES SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Bitr professor  Bengt-Erik Mellander


Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/b9e3ad03-831c-47f5-815f-c2bbbdbe4512


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande termodynamik

Syfte

Kursen syftar till att ge grundlig förståelse för bränslecellens funktion och dess komponenter, materialegenskaper och prestanda. Vad som krävs för att göra tekniken kommersiellt tillgänglig kommer att diskuteras.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Tillämpa sina kunskaper inom olika områden av bränslecellstekniken
Identifiera, formulera och lösa bränslecellsrelaterade problem.

Innehåll

Intresset för bränslecellstekniken ökar starkt på grund av dess potential för mobila och portabla tillämpningar och för stationär elproduktion. De viktigaste fördelarna är hög verkningsgrad, låga emissioner och ljudlös energiomvandling. Kursen behandlar grundläggande principer för bränslecellstekniken, egenskaper för prestanda beskrivs utifrån ett termodynamiskt perspektiv. Olika typer av bränsleceller kommer att diskuteras: t.ex. polymerbränslecellen (PEM), fosforsyrabränslecellen (PAFC), smältkarbonatbränslecellen (MCFC) och fastoxidbränslecellen (SOFC). Även nya typer behandlas t.ex. medeltemperaturbränslecellen (ITSOFC). Fokus kommer att vara på materialegenskaper, jon- och elektrontransport, prestanda och analys. Dessutom behandlas kringutrustning, bränslen och bränslereformering samt närliggande frågeställningar t.ex. vätgassäkerhet.

Organisation

Föreläsningar och övningar

Litteratur

Kurslitteraturen kommer att i huvudsak vara tillgänglig via internet. Detaljerad information kommer att finnas på kursen hemsida.

Examination

Tentamen


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.