Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MTF225 - Internal combustion engines advanced
 
Kursplanen fastställd 2011-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPAUT
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Kemiteknik med fysik, Maskinteknik, Teknisk fysik
Institution: 42 - TILLÄMPAD MEKANIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: D
Max antal deltagare: 50

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0198 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   29 Maj 2013 em V,  22 Aug 2013 fm V

I program

MPAUT AUTOMOTIVE ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Docent  Petter Dahlander  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Internal Combustion Engines

Syfte

The aim of the course is that students are to attain a deep understanding about internal combustion engines with regards to thermodynamics, fluid mechanics, heat transfer, combustion, sprays, engine control, emissions and exhaust after treatment. The course should give knowledge about numerical and experimental tools which can be used for engine development. Also trends in engine development will be discussed.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Describe the physics behind engine modelling (0-D/1-D/3-D). Using a 0-D/1-D simulation code you should be able to predict engine performance for a simple engine
- Describe the physics behind gas exchange and charge motion and understand how engine performance is influenced
- Explain how and why engine performance and emissions are influenced by different engine operating parameters
- Explain why fuel sprays has become more and more important and to give an account of what parameters are most important for atomization
- Give an account of/describe different methods for exhaust after treatment
- Describe the difference between pre-mixed and diffusion combustion
- Explain how and why optical measurement methods are being used in engine research and development
- Give examples on different trends in engine development

Innehåll

The course contains the following parts:
- Engine modelling (0-D/1-D)
- Gas exchange
- Charge motion
- Fuel sprays
- Spark Ignited (SI) engines:
- Engine operating characteristics
- Combustion pre-mixed flames
- Compression Ignition (CI) engines:
- Engine operating characteristics
- Diffusion combustion
- Catalytic Converters
- Optical measurement methods
- Engine modelling 3-D - Introduction to Computational Fluid Dynamics (CFD)
- Trends in engine developments

Organisation

- Lectures
- Assignments
- Laboratory exercise

Litteratur

John B. Heywood, Internal Combustion Engine Fundamentals, McGraw-Hill 1988, ISBN 0-07-100499-8 and lecture handouts.

Examination

- Laboratory exercise attendance
- Approved assignments
- Exam


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.