Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TIF050 - Materials in medicine
 
Kursplanen fastställd 2012-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPBIO
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Bioteknik, Teknisk fysik
Institution: 16 - FYSIK

Kurstillfället är platsbegränsat. Kontakta studentcentrum om du inte själv kan lägga till kursen i ditt val.
Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: D

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0105 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   20 Dec 2012 em V,  04 Apr 2013 fm V,  23 Aug 2013 em M

I program

MPAEM MATERIALS ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPAPP APPLIED PHYSICS, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPBIO BIOTECHNOLOGY, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPBIO BIOTECHNOLOGY, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPBME BIOMEDICAL ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Bitr professor  Julie Gold


Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/356573b4-feb6-4398-97e4-48e37f3f43ae


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Basic university level courses in physics or mechanics and chemistry, or materials science. 

Syfte

The aim of this course is to introduce the student to the main categories of materials used as biomaterials, with emphasis on their structure-property relationships, and to provide an introduction to specific materials commonly used in medical devices, as well as biosensors, drug delivery and tissue engineering applications. Another aim is for students to be familiar with the special handling, performance and degradation criteria required for materials in medicine.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Understand the basic structure and property relationships of metal, ceramic, polymeric and composite materials systems.


Understand structure-property relationships of biological materials, including major tissues found in the body.


Be familiar with characterization methods commonly used to analyse biomaterials.


Name and describe a few specific materials in each of the main catagories of
materials used in medicine, such as metals, ceramics, polymers,
degradable polymers, biopolymers.


Have an understanding of the requirements for materials used in
several application areas in the body, such as soft tissue
replacements, hard tissue replacements, blood contacting devices, as
well as transplants and tissue engineered devices.


Describe some advantages and disadvantages of the main sterilization methods used in the medical device industry.


Describe the main degradation mechanisms of materials in the body.

Innehåll

The course is built upon the principle of understanding the specific
properties of the different material types used as biomaterials, and
how this understanding can be used for selecting/designing materials
for different medical implant applications. The course provides a
necessary background for students in biotechnology, biomedical
engineering or biomedicine who will continue with studies in
biomaterials and tissue engineering.


The course covers the major classes of materials used in medicine, such as
metals, ceramics, polymers, and composites. Emphasis is placed on
structure, composition, mechanical properties, analytical methods,
surface vs. bulk properties and degradation mechanisms of each material
group. Also covered are sterlization methods, and industry and
regulatory standards required for implant materials. These aspects of
biomaterials are further stressed in a site visit to a medical device
manufacturer.


Article Seminars address current materials issues
within the medical implant field. Each article is read, summarized and
criticized during tutorial sessions. Emphasis is placed on the
materials used, processing methods, characterization, and performance.
For the group tasks, each group of students will presents a particular
application area of materials in medicine, biology or artificial
tissues and organs. The application areas will be presented orally by
the students during a special session towards the beginning/middle of
the course.

Organisation

The course is based on a combination of lectures, article review
sessions, homework exercises, a site visit to a medical device company,
and presentations of group tasks.

Litteratur

Biomaterials: The Intersection of Biology and
Materials Science, J.S. Temenoff, A.G. Mikos, Pearson Prentice Hall,
2008 (note that this textbook will also be used in the course TIF125 Biomaterials, Quarter 1)


Biomaterials: An Introduction, Third Edition, JPark and RSLakes, 2007, Springer.


Biomaterials Science. An Introduction to Materials in Medicine (Ed.
Ratner B, Hoffman AS, Schoen FJ, Lemons JE), Academic Press, 2nd
Edition, 2004


Handouts in the form of lecture notes and scientific journal articles.

Examination

Course grades are based on the sum of grades from the article reviews, group task, individual grades from the group work, and written final exam.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.