Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MTF240 - Internal combustion engines
 
Kursplanen fastställd 2010-02-25 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPAUT
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Kemiteknik med fysik, Maskinteknik, Sjöfartsteknik, Teknisk fysik
Institution: 42 - TILLÄMPAD MEKANIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: C
Max antal deltagare: 80

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0199 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   23 Okt 2012 em M,  Kontakta examinator,  26 Aug 2013 fm M

I program

MPAUT AUTOMOTIVE ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatorisk)
MPNAV NAVAL ARCHITECTURE AND OCEAN ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPSES SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Bitr professor  Sven B Andersson


Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/a0cc129d-92a8-4a52-bf23-30f2fa805ed2


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Basic course in thermodynamics and fluid mechanics.

Syfte

The course aims at providing fundamental knowledge of engines that are used in ground vehicles, which provide mechanical energy for vehicle propulsion. The course focuses on the end problem; the overall characteristics of energy conversion and transmission. A review of the fundamental principles that govern engine design and operation will be given and how the operating characteristics - power, efficiency and emissions depend on major engine design and operating variables.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

•  explain the character of torque and power of an internal combustion engine
•  describe and explain major phenomena going on in an internal combustion engine, such as gas exchange, combustion and emissions formation

Innehåll

The course is a basic course in Internal Combustion Engines that should provide the student with sufficient knowledge to take active part in design and development work within the automotive industry.

Organisation

The course is organized as a lecture based course complemented with two large assignments. There are also some minor exercises and an engine dismantling lab.

Litteratur

John B. Heywood, Internal Combustion Engine Fundamentals, McGraw-Hill 1988, ISBN 0-07-100499-8. Additional technical papers and classroom notes are used as supplementary text.

Examination

There is a midterm, where some problem solving is tested, and a written final exam. Completed assignments will be a pre-requisite for the exam.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.