Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MTF235 - Road vehicle aerodynamics
 
Kursplanen fastställd 2011-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPAUT
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Maskinteknik, Sjöfartsteknik, Teknisk design, Teknisk fysik
Institution: 42 - TILLÄMPAD MEKANIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: A
Max antal deltagare: 55

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0199 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   11 Mar 2013 em M,  23 Aug 2013 fm M

I program

MPAUT AUTOMOTIVE ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Professor  Lennart Löfdahl


Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/58bfae07-ad36-48a5-984b-db6b8a552583


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

BSc in Mechanical Engineering or Engineering Physics
Fluid Mechanics

Syfte

Road vehicle aerodynamics provides a comprehensive introduction to the subject for students of engineering and design working in the automotive field. The course concentrate on illustrated explanations of the physical principles involved. Although the approach is largely non-mathematical, quantitative data are given, together with some basic formulae and examples of their use. Practical design implications are stated, illustrated by examples of current and historic vehicles.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- understand why road vehicle aerodynamics is as important to commercial vehicles and passenger cars as it is for race cars
- describe the different criteria s for achieving a good aerodynamically design for commercial vehicles, passenger cars and race cars
- describe the general tools for working with road vehicle aerodynamics within industry
- identify strengths and limitations to different tools
- discern a good road vehicle aerodynamic design from a bad one
- propose improvements to current designs on vehicles

Innehåll

A description of the basic mechanisms of lift and drag production on road vehicles is given together with the principles of drag reduction and the generation of downforce. Aerodynamic design aspects of the external and internal flows of domestic cars, commercial vehicles and track racing cars are dealt with in detail. Unlike aircraft aerodynamics, the subject does not lend itself to traditional methods of mathematical analysis, but a short introduction to the application of computational fluid dynamics techniques is included. Wind tunnels and road testing methods are also discussed.

Organisation

- Lectures
- Assignments
- Laboratory exercise (windtunnel)
- Project work

Litteratur

R. H. Barnard;
Road Vehicle Aerodynamic Design, Mechaero Publishing.
(ISBN 0-9540734-0-1)
Complementing Material

Examination

- Project Work
- Assignments
- Exam


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.