Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
FKA081 - Quantum mechanics
 
Kursplanen fastställd 2012-02-22 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPPAS
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Teknisk fysik
Institution: 17 - FUNDAMENTAL FYSIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: D

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0199 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   25 Okt 2012 em M,  17 Jan 2013 em V,  20 Aug 2013 fm V

I program

MPAPP APPLIED PHYSICS, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)
MPCAS COMPLEX ADAPTIVE SYSTEMS, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPPAS PHYSICS AND ASTRONOMY, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Professor  Gabriele Ferretti


Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/00000000-0000-0000-0000-0000597A6085


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Mathematics 30 c (including Linear algebra, Multivariable calculus, Fourier analysis), Mechanics, Electromagnetic field theory, and Quantum physics.

Syfte

This course aims at giving a firm grounding in non-relativistic quantum mechanics, providing the necessary background for basic and applied research in physics as well as for "quantum engineering'' for advanced technologies. The course is built upon an axiomatic approach, exploiting the mathematical theory of linear vector spaces, and from there on develops the theory systematically with a large number of representative examples, including some of the most recent developments in quantum computing, non-demolition experiments, and quantum phase transitions.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


Have a thorough understanding of the conceptual basis of non-relativistic Quantum Mechanics (with the exception of scattering theory, which is covered in later courses).

Compute the energy spectrum of simple systems.

Apply the relevant approximation techniques to study the dynamics of more complex systems.

Fully understand the quantum theory of angular momentum and use it to analyze quantum systems.

Use symmetry principles as guidance to the study of nature.

Innehåll

Review of fundamental concepts of quantum mechanics. Quantum Dynamics via Schrodinger equation and Path integrals. Theory of angular momentum. Symmetries. Approximation methods: Static and time-dependent perturbations.

Organisation

Lectures and Exercise sessions

Litteratur

J. Sakurai, Modern Quantum Mechanics
(Addison-Wesley 1994).

Examination

Homework assignments and a written exam.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.