Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
FMI040 - Semiconductor materials physics
 
Kursplanen fastställd 2012-02-22 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPNAT
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Teknisk fysik
Institution: 59 - MIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: B
Max antal deltagare: 18

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0102 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   27 Maj 2013 fm H,  15 Jan 2013 em V,  23 Aug 2013 em M

I program

MPAEM MATERIALS ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)
MPAPP APPLIED PHYSICS, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)
MPNAT NANOTECHNOLOGY, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Docent  Tommy Ive
Bitr professor  Thorvald Andersson  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

A basic course in solid state physics is recommended (eg. books by C Kittel or P Myers).

Syfte

The Course gives both an overview and a deep understanding of semiconducting materials in general,
their limitations and advantages, the knowledge about semiconductor material physics and finally properties
of heterostructures. Also molecular semiconductors are treated. The course provides the students a knowledge
ranging from basics to applications.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Basic crystallography and surface description.

Describe by simple methods how phonons are formed in single crystals and phonon energies in semiconductors.

Use concepts of atoms, orbitals, atomic bonds, crystal structures, etc. to describe different single crystal semiconductor materials (Si, GaAs, GaN, etc. and alloys).

Identify materials with possible semiconductor properties, based on the position of constituent atoms in the periodic system.

Qualitatively describe how the single crystal structure affects the electron and dispersion.

Describe how the electron energy dispersion affects the electron mass and the electron mobility.

Describe how the band gap depends on an alloy concentration.

Describe band edge offset, heterostructure band diagram and Schottky contacts.

Describe quantum structures and perform simple quantum mechanical calculations to find energy levels in single and multiple QWs.

Calculate energy levels and energy separation between levels in QWs

Describe methods to grow bulk single crystals and epitaxial semiconductor layers.

Describe the layer structure and energy profile of simple inorganic and organic electronic and photonic devices and suggest methods to fabricate them.

Understand the basic similarities and differences between inorganic and organic semiconducors and devices (especially LEDs and OLEDs).

Innehåll

General
Semiconductors, and the use of them, have a very important (maybe even crucial) role in science and industrial applications. They also have a large impact on the social life in general due to the rapid development of new devices and the practical use of them. New requests within the fields of opto- and high frequency applications are exemplified by semiconductor lasers in CD-ROM s and high speed transistors in mobile phones. Other applications for computers, displays and even lamps for lightning depend on the use of new semiconductors and heterostructures. Therefore, the need of semiconductors and the know-how about them are of crucial importance in the whole area of technology.

The aim
The Course gives both an overview and a deep understanding of semiconducting materials in general, their limitations and advantages, the knowledge about semiconductor material physics and finally properties of heterostructures. The course provides the students a knowledge ranging from basics to applications.

Content and organisation
Introduction: some history, definitions, overview about materials, the use of semiconductors for different purposes, elemental semiconductors versus compound semiconductors and brief description of device processing made in clean rooms.

Semiconductor physics: crystal structure, single crystal surface structures, phonons, electron structure, electron band structure and dispersion, band gap, material modifications introduced by an alloy, effects of impurities and defects, electron transport and optical properties.

Heterostructures: contacts, interfaces, band gap discontinuities, potential diagrams, simple quantum structures and superlattices.

Materials: classification of semiconductors from the periodic table, overview of electronic materials, organic semiconductors, presentation of bulk single crystal growth and description of epitaxial layer growth by MBE and MOVPE.

Device structures: examples of heterostructures used for devices.

A few practices and demonstrations and a miniproject are made.

Finally (when the nature is most beautiful in Sweden) there is a written examination at the end of May.

Organisation

Lectures and laboratory works

Litteratur

Compendium. "Semiconductors and heterostructures"

Examination

Written exam.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.