Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TME201 - Vehicle and traffic safety
 
Kursplanen fastställd 2012-02-22 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPAUT
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Bioteknik, Maskinteknik, Teknisk fysik
Institution: 42 - TILLÄMPAD MEKANIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: A
Max antal deltagare: 80

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0111 Laboration, del A 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    
0211 Inlämningsuppgift, del B 1,5 hp Betygskala: TH   1,5 hp    
0311 Inlämningsuppgift, del C 1,5 hp Betygskala: TH   1,5 hp    
0411 Inlämningsuppgift, del D 1,5 hp Betygskala: TH   1,5 hp    
0511 Inlämningsuppgift, del E 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    

I program

MPAUT AUTOMOTIVE ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatorisk)
MPBME BIOMEDICAL ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Bitr professor  Karin Brolin
Docent  Marco Dozza


Ersätter

TME200   Vehicle and traffic safety

Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/1042f9b7-9c3e-41bf-8c1f-2d46293153e4


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Basic courses in mechanics

Syfte

The objective of this course is to provide the student with a basic understanding of the role of passive and active safety in the context of traffic safety. After this course, the student in their profession as engineers should be able to understand the litterature in the field of active and passive safety, take part in tests of passive and active safety systems, and prove basic knowledge of the complexity of designing active and passive systems.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Describe various means to reduce traffic related fatalities and injuries

 • Discuss the effect of different car structure design and crash configurations on in-crash load paths in the vehicle and in the occupants

 • Explain means to avoid incompatibility between different road vehicles and road furniture

 • Describe how car restraints and car structure can reduce injury risk

 • Relate the biomechanics of the human body to traffic safety

 • Describe the basics of the explicit finite element method and give examples of how simulations can be used to assess crash safety

 • Design and perform a crash test, filter and analyse data, suggest applicable injury criteria and calculate injury criteria values

 • List the most important sensor principles under consideration for automotive safety applications and to explain their technological advantages and limitations

 • Motivate the scope of active safety in the context of traffic safety

 • Describe the general architecture of state-of-art active safety systems

 • Provide examples of active safety systems on the market and describe their operation and implementation

 • Explain what cooperative systems are and how they can be used to extend the functionalities of state-of-art active safety systems

 • Discuss the importance of human factors in the design of active safety systems

 • Illustrate the tools currently available for evaluating active safety system

 • Innehåll

  The course consists of lectures and a laboratory exercise. The lectures will cover:


 • Accidentology and epidemiology

 • Crash worthiness

 • Compatibility

 • Future vehicle designs

 • Restraint designs

 • Testing

 • Crash test dummy design

 • Injury assessments

 • Infrastructure design

 • Systems for Active Safety

 • Sensors for Integrated Safety

 • Cooperative systems

 • Human factors

 • Active safety evaluation
 • Organisation

  - Lectures
  - Assignments
  - Laboratory assignment

  Litteratur

  Trauma Biomechanics - Accident Injury in Traffic and Sports; Kai-Uwe Scmitt et al. 2:nd edition or later, ISBN 978-3-540-73872-5 and handouts of lecture notes as provided by the course homepage.

  Examination

  - Laboratory assignment, A 1,5 p, pass/fail
  - Individual assignment B, 1,5 p, graded
  - Individual assignment C, 1,5 p, graded
  - Group assignment D, 1,5 p, graded
  - Attendance, 1,5 p, pass/fail


  Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.