Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MMF062 - Vehicle dynamics
 
Kursplanen fastställd 2012-02-15 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPAUT
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Maskinteknik, Sjöfartsteknik, Teknisk design
Institution: 42 - TILLÄMPAD MEKANIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: D

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0103 Projekt 4,5 hp Betygskala: TH   4,5 hp    
0203 Tentamen 3,0 hp Betygskala: TH   3,0 hp   20 Dec 2012 em M,  02 Apr 2013 em V,  20 Aug 2013 fm V

I program

MPSYS SYSTEMS, CONTROL AND MECHATRONICS, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)
MPAUT AUTOMOTIVE ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatorisk)
MPBME BIOMEDICAL ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Professor  Bengt Jacobson


Ersätter

MMF061   Theory of ground vehicles

Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/ff0b54cb-0702-417d-ab50-7f6d51defe6e


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Statics (equilibrium, forces and moments, free body diagrams)
Kinematics and kinetics (linear and angular motions, mainly in one plane)
Dynamic systems, differential equations (basic level)
Linear algebra (matrix equations)
Stationary vibrations and step response in linear mekanical systems.
Successful completion of a Bachelor Degree in Mechanical Engineering guarantees the students preparation for the course.

Syfte

The course aims to that the student should be able to apply their existing knowledge of basic mechanics and apply them to road vehicles. The motions of the vehicle body as a rigid body will be analyzed in three independent analyses: longitudinal dynamics, lateral dynamics and vertical dynamics. The vehicle sub-systems relevant for vehicle response in these directions will be introduced and described using equations. The student will be able to apply the concepts in the course to calculate simpler problems and develop computer models that can describe the performance of each vehicle system independently.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

After the project course the student should be able to:
- Describe the forces acting between the tire and the road during the operation of a vehicle
- Develop the first order mathematical models describing the longitudinal, lateral, and vertical dynamics of a vehicle as well as implement those models into computer programs and evaluate the results.
- Synthesize vehicle subsystems to virtual vehicle prototypes discuss how the subsystems influence the vehicle dynamics properties.
- Communicate concepts relevant for the traction and braking performance, handling, and ride of a vehicle

Innehåll

The course will begin with an introduction to the mathematical and mechanics concepts relevant for analyzing vehicle dynamics. The vehicle will be treated as a set of dynamic systems and detailed component analyses (i.e. kinematic analyses of suspension linkages) will not be undertaken. The following modules are used to describe the relevant systems and their analysis.
- Introduction/Preliminaries: Mathematic and Mechanical Notations;
- Module 1: Tire, Tire forces/moments, Tire Construction / Tire Types, Rolling resistance, Longitudinal slip, Lateral slip, Combined slip, Simple tire models;
- Module 2: Longitudinal Dynamics (Acceleration/Braking Performance), Wheel torque applied to road: Single tire car model, Braking and acceleration: 2 axle vehicle model (load shift), Braking and acceleration: 2 axle vehicle model (load shift and vehicle pitch);
- Module 3: Lateral Dynamics (Handling), Low speed Ackermann Steering, Bicycle model, High speed steady state turning, Transient steering, Lateral load transfer, Stability analysis;
- Module 4: Vertical Dynamics (Ride), Road roughness representation, Suspension components (springs and dampers), 1 and 2 Degree of freedom Quarter car model, Bounce Pitch Model.

Organisation

- Lectures
- Problem solving sessions
- Assignments

Litteratur

Extended lecture notes.

Examination

- Marked assignments (40%)
- Exam (60%)


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.