Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TIF115 - Functional materials
 
Kursplanen fastställd 2012-02-22 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPAPP
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Teknisk fysik
Institution: 16 - FYSIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: A
Minsta antal deltagare: 8

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   03 Jun 2013 em V,  16 Jan 2013 em M,  19 Aug 2013 em V

I program

MPAEM MATERIALS ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)
MPAPP APPLIED PHYSICS, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Bitr professor  Janusz Kanski
Bitr professor  Avgust YurgensBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Basic knowledge of solid materials and electromagnetism is expected. Knowledge of condensed matter physics on the level of typical undergraduate course is highly useful but not required.

Syfte

The course links together the atomic scale description of solid materials with their macroscopic properties. The emphasis of is on the optical, electric and magnetic properties of solid materials that can be directly linked to the underlying electronic structure. The course is aimed both at students who wish to find out about the different applications of functional materials and at students who wish to learn more about the connection between the microscopic and macroscopic materials properties.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

After successfully completing this course the students will be able to  • Assess the importance of solid state physics in materials science

  • Understand the basic properties of optical and magnetic materials, semiconductors and superconductors

  • Describe the electronic structure of solid materials

  • Understand the connections between electronic structure and optical properties of solid materials in terms of reflection and absorption spectra, and relate them to materials characteristics such as transparency and color

  • Discuss the structure and properties of man-made metamaterials such as photonic crystals or semiconductor heterostructures, and describe how metamaterials may be used to realize desired optical, electric or magnetic properties not commonly seen in traditional materials

  • Understand materials-related issues in information technology

  • Follow current literature on theoretical end experimental materials physics

  • Work together with colleagues with different backgrounds on a common project and present the results of the project orally and in writing

  • Pursue graduate studies in Physics, Materials Science and related fields

Innehåll

The main topics include
1. Overview of functional materials
2. Electronic structure of materials
a. Band structure in crystalline solids
b. Classification of materials based on their electronic structure
3. Optical materials
a. Optical properties and electronic structure of materials
b. Insulating optical materials
c. Optical properties of metals
d. Nano-optics
4. Semiconducting materials
a. Basic properties of semiconductors
b. Transport properties
c. Heterostructures and their applications
5. Magnetic materials
a. Magnetic ordering
b. Magnetic materials: metals, alloys, ferromagnetic oxides, and compounds
c. Applications: spin transport and magnetization dynamics
6. Superconducting materials
a. Basic phenomena
b. Material group and material processing
c. Electronic and electrotechnical uses
During the lectures four categories of functional materials are covered (optical, magnetic, semiconducting and superconducting) and additional material classes will be covered by student projects that will be reported in writing and orally.

Organisation

The course is based on a series of lectures covering the topics listed above and a set of projects.

Litteratur

Rolf E. Hummel: Electronic Properties of Materials (Springer, New York, 2001). Supplementary material handed out at lectures.

Examination

A written examination at the end of the course (60%) and a project (40%). A passing grade requires a satisfactory performance in both examination forms.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.