Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
EME110 - Design of monolithic microwave integrated circuits (MMIC)
 
Kursplanen fastställd 2012-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPWPS
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Elektroteknik, Teknisk fysik
Institution: 59 - MIKROTEKNOLOGI OCH NANOVETENSKAP


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: A

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0103 Projekt 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp    

I program

MPWPS WIRELESS, PHOTONICS AND SPACE ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 2 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Professor  Herbert Zirath


Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/44d57cf8-075e-4781-920f-8678c30b63a5


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Courses: "Foundation for Microwave Engineering" and preferably also "Active Microwave Circuits".

Syfte

This course aims to give an understanding how monolithic microwave integrated circuits (MMICs) are designed and built including several techniques for analysing non-linear circuits and basic understanding of different technologies.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


 • analyze the basic radio frequency circuit building blocks (low noise amplifiers, power amplifiers, frequency mixers, frequency multipliers and oscillators) for wireless communications systems.
 • design and layout a MMIC by using professional CAE-tools.
 • describe the research field and the present state-of-the-art for wireless transceiver designs up to the frequency limit of today's technology which is of the order 300GHz.
 • write a manuscript for a scientific journal or conference.
 • present orally the designed MMIC.

Innehåll


 • Microwave filters.
 • Equivalent circuits and circuit transforms.
 • Transceiver architectures.
 • Modeling of passive and active components and their importance for successful circuit design.
 • Circuit building blocks such as oscillators, mixers, frequency multipliers and dividers, low noise and power amplifiers of different classes.
 • MMIC/RFIC-technologies based on silicon, GaAs, InP and widebandgap semiconductors.

Organisation

lectures 22h
classes 10h
CADlaborations 10h

Litteratur

Compendium, lecture notes, articles.

Examination

Home assignment together with literature study or circuit design work.
Passed lab exercises.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.