Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TMA881 - Högprestandaberäkning
 
Kursplanen fastställd 2010-02-26 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPENM
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: X

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0101 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   Kontakta examinator

I program

MPAPP APPLIED PHYSICS, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)
MPENM ENGINEERING MATHEMATICS AND COMPUTATIONAL SCIENCE, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Univ lektor  Thomas Ericsson  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Basic courses in mathematics, numerical analysis,
programming and data structures. Basic Matlab programming.

Syfte

One aim of the course is to provide an insight into computer architecture and the effect it has on the performance of computer programs. The course also aims to provide the student with tools and techniques for code optimization and for parallel programming.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


 • describe the basic features of a modern CPU
  and analyze how these affect the performance of a code

 • optimize code written in Fortran or C

 • optimize Matlab code

 • use basic unix tools such as make, gprof and ld

 • mix Fortran, C and Matlab (mixed language programming)

 • write simple parallel programs using MPI and OpenMP.

Innehåll


 • A short introduction to Fortran and C (what is necessary for the labs). Unix-tools.

 • Computer architecture. A look at the design of a modern CPU.

 • Code optimization for one CPU. Profiling tools, choice of programming language.

 • Parallel programming using threads, OpenMP and MPI.

 • High performance numerical libraries.

Organisation

Lectures and computer assignments. The assignments, which make up a substantial part of the course, consist of several short exercises which illustrate how performance is affected by the choice of computer architecture, programming language, programming style etc. One should optimize a given code. In some exercises small parallel programs should be written. The programs should be written in C, Fortran (some Java) and Matlab. Please see the course homepage for more information.

Litteratur

Lecture notes, manuals and articles.

Examination

Compulsory computer assignments. A written or oral examination and possibly a short presentation.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.