Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TME170 - Powertrain mechanics  
 
Kursplanen fastställd 2011-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPAUT
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Maskinteknik
Institution: 42 - TILLÄMPAD MEKANIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: B
Max antal deltagare: 40

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0108 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   21 Dec 2012 em M,  05 Apr 2013 fm V,  30 Aug 2013 fm M

I program

MPSYS SYSTEMS, CONTROL AND MECHATRONICS, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPAUT AUTOMOTIVE ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
MPAUT AUTOMOTIVE ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPPDE PRODUCT DEVELOPMENT, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Doktor  Daniel Dahl


Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/808e6e62-d0e4-4ed2-8a19-63f423a654f3


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Mechanics, Machine Elements (Applied Mechanics or similar)

Syfte

The course should provide the students with knowledge about modeling, analyses, simulation techniques and design aspects of components and systems in automotive powertrains including IC engines, traditional gearboxes/transmissions and hybrids solutions/layouts.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Identify, describe and choose the most frequently used components and sub systems in powertrains for automotive vehicles.
- Model and simulate the performance of mechanical systems in combustion engines and drivelines.
- Synthesize (create), motivate and evaluate the mechanical design of a powertrain.

Innehåll

The course includes the following:
- Mechanical layout of powertrain
- Components (eg. differentials, planetary gears, gear change mechanisms and systems, including some lubrication and tribology aspects)
- Analyses and simulation techniques
- Manual gear box and "automatic manual" gearbox
- Automatic gearbox/transmissions - CVT gearbox
- Power split
- Clutches and Torque converters
- Balancing of combustion engines
- Design considerations of the mechanical components in combustion engines
- Design considerations when a transmission is chosen for a particular vehicle

Organisation

- Lectures
- Assignments

Litteratur

Extended lecture notes

Examination

There is a written final exam. Completed assignments will be a pre-requisite for the exam.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.