Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
KBT180 - Individual project in biotechnology, advanced level
 
Kursplanen fastställd 2012-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPBIO
15,0 Poäng
Betygskala: UG - Underkänd, Godkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Bioteknik, Kemiteknik med fysik, Kemiteknik
Institution: 21 - KEMI OCH KEMITEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Blockschema: X

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0108 Projekt 15,0 hp Betygskala: UG   15,0 hp    

I program

MPBIO BIOTECHNOLOGY, MSC PROGR, Årskurs 1 
MPBIO BIOTECHNOLOGY, MSC PROGR, Årskurs 2 

Examinator:

Bitr professor  Christer LarssonBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

BSc degree in Bioengineering, Chemical Engineering, Biotechnology or similar, and any prerequisite knowledge required for the individual project, as judged by the examiner and the supervisor of the project.

Syfte

The course should make it possible for students to carry out an individual project, on a graduate level, at an academic institute, in industry, or in other sectors of society. In the individual project in biotechnology, the student should integrate, deepen and develop his/her knowledge within a limited area of biotechnology. The project aims to give the student knowledge and skill in scientific and engineering work, and to make the student acquainted with an environment which is representative for a part of the future labour market.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


  • formulate and limit the scope of a problem whitin the chosen subject area

  • plan the work to solve and report the problem with given resources

  • search, read and evaluate available literature and other background information

  • integrate and develop knowledge and skill within the chosen problem

  • execute laboratory and / or theoretical work to reach the goals of the project

  • collect and interpret laboratory and / or theoretical results

  • communicate the project results and how these meet with the project goals and effect goals, in a written report and at an oral presentation

Innehåll

The content of the project may vary, but must be defined at the start of the project. The project should be clearly oriented towards research and development.

Organisation

The project can be carried out at an academic institution or within a suitable industry or similar. There must be a responsible supervisor, who should give the student the support necessary for the execution of the project within the given framework. It is up to the individual student to organise a specific project, in collaboration with the intended supervisor. The content and organisation of the project must be accepted by the examiner and the supervisor prior to the startup of the project work.

Litteratur

Necessary literature for executing the project and evaluating the project results.

Examination

The project is examined by a written project report, and by an oral presentation of the project at a seminar.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.