Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK260 - Business marketing and purchasing
 
Kursplanen fastställd 2012-02-24 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPSCM
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Industriell ekonomi
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: C

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   18 Dec 2012 fm M,  04 Apr 2013 em V,  23 Aug 2013 em M

I program

MPDES INDUSTRIAL DESIGN ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)
MPPDE PRODUCT DEVELOPMENT, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPPDE PRODUCT DEVELOPMENT, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatoriskt valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
MPQOM QUALITY AND OPERATIONS MANAGEMENT, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
TIEPL EKONOMI OCH PRODUKTIONSTEKNIK, Årskurs 3 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Docent  Frida Lind


Ersätter

IMA041   Industriell marknadsföring


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Basics in business administration, industrial organization, or equivalent.

Syfte

The basic aim of this course is to provide students with knowledge about business processes between firms. These processes are studied from the perspectives of selling firms as well as buying firms.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Describe central features of industrial markets - Identify purchasing strategies and processes of buying firms - Compare different marketing situations and their particular characteristics - Explain the role of business relationships in technical development - Formulate and evaluate marketing strategies

Innehåll

Relationships between customers and suppliers on industrial markets are often characterized by mutual adaptations in terms of product features, technical development, production systems and distribution arrangements. These adaptations are means for improving efficiency and effectiveness in the operations of the two firms. The development and the consequences of business relationships are therefore basic themes in the course. From the selling firm s perspective design and management of the distribution system is a central issue. In addition, various phases of the marketing planning activities are covered - from formulation of the business mission to the particular marketing tactics. For buying companies key issues are related to the development of purchasing strategies and supplier relationships

Organisation

The course is based on a combination of lectures, group work, seminars, and individual work.

Litteratur

To be announced later

Examination

Written exam and group assignment.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.