Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
KAM021 - Advanced analytical chemistry
 
Kursplanen fastställd 2012-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPBIO
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Bioteknik, Kemiteknik
Institution: 21 - KEMI OCH KEMITEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: A

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Inlämningsuppgift 3,8 hp Betygskala: TH   3,8 hp    
0207 Laboration 3,7 hp Betygskala: UG   3,7 hp    

I program

MPBIO BIOTECHNOLOGY, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatorisk)
MPMCN MATERIALS CHEMISTRY AND NANOTECHNOLOGY, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPMCN MATERIALS CHEMISTRY AND NANOTECHNOLOGY, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)
TIKEL KEMIINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Bitr professor  Aldo Jesorka


Ersätter

KAM020   Analytisk kemi, forts-kurs

Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/884f5283-c036-4ca1-91ee-1047669f5c89


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

General knowledge in chemistry corresponding to Kemi med biokemi (KOK041, General chemistry, 21 ECTS credits) and Fysikalisk kemi Bt (KFK162, Physical chemistry, 7.5 ECTS credits).

Syfte

  • provide a deepened understanding of the principles of analysis, including design of sampling protocols, pre-treatment, data handling and of the instrumentation used in modern analysis.
  • help students think critically and make informed choices between proposed analytical techniques, methods and instruments.
  • enable you to interpret data.
  • teach the principles of quality control and assurance
  • enable you to apply your knowledge to the practical solution of real analytical problems.
  • provide familiarity with current analytical literature to enable you to review, select, read and critically discuss the papers most relevant to a particular topic.
  • train you in the methods of multivariate evaluation
  • provide experience of handling and interpreting a wide range of analytical data.
  • develop the techniques of communication, including report writing and oral presentation.
  • train students in independent study.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Apply multivariate statistics to a variety of data with emphasis on spectroscopic data
Suggest appropriate analytical methodology to a given problem including sample pre-treatment, analytical techniques, method validation and data evaluation
Use LC, GC-MS, LC-MS and AAS
Interpret mass spectra obtained by GC-MS or LC-MS
Design and modify analytical protocols
Apply good laboratory practice
Evaluate and critically examine data and literature
Explain and compare analytical techniques
Present results in relation to status of the art both written and orally

Innehåll

Lectures:
Analytical Systems Overview, GLP;
Sample Preparation Considerations;
Chromatography Theory (Plate/Rate Theory), Gradient Elution;
Liquid Chromatography;
NMR/Quality Assurance;
Analytical Chemistry in Industrial Environments, GLP;
Multivariate Data Analysis - PCA, PLS;
Electrochemistry: Amperometric Sensors, CE;
Biosensors, QCM Applications;
Industrial Biosensor Development;
Microfluidics in Analytical Applications;

Laboratory Exercises:
LC, cold vapor AAS, GC-MS or LC-MS;

Computer Exercises:
Multivariate Calibration, PCA & PLS using SIMCA P;

Examination


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.