Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TIF170 - Medical physics
 
Kursplanen fastställd 2012-02-22 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPAPP
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Bioteknik, Kemiteknik
Institution: 16 - FYSIK


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: X
Minsta antal deltagare: 8

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0107 Projekt 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPAPP APPLIED PHYSICS, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)
MPBME BIOMEDICAL ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Forskarassistent  Marica Ericson
Forskare  Sofia Svedhem


Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/9affbf12-c522-48e2-b12c-2b9dfa08f6aa


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Godkända kurser i linjär algebra och programmeringsteknik.
Grundläggande fysikkurser rekommenderas.

Syfte

Syftet med denna kurs är att ge en översikt av de tekniker och fysikaliska principer som är av praktiskt betydelse inom modern medicin, dvs. inte enbart i dagens kliniska verksamhet, utan även i den absoluta forskningsfronten.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Studenterna förväntas efter kursen:
Ha fått en bred inblick i hur tekniska innovationer baserade på olika fysikaliska principer används inom sjukvården.
Ha fått en grundläggande inblick i hur matematisk bildhantering tillämpas vid olika medicinska tekniker.
Ha fördjupat sig i en särskild teknik där man har god kännedom om de fysikaliska och tekniska lösningar som ligger till grund för tekniken.
Kunna utföra enklare bildbehandling av medicinska bilder.
Kunna söka efter egen information inom detta område

Innehåll

Medicinsk fysik är en oerhört stort vetenskap varför det är svårt att täcka in allt i denna kurs. Ambitionen är istället att presentera en bred översikt av området. Därefter kommer studenterna att få välja ett område att fördjupa sig i, i form av ett projektarbete i grupp ( 2 - 3 personer). De tekniker som kommer att behandlas är bl. a. datortomografi, magnetkamera (MRI), röntgen, ultraljud, fotodynamisk terapi, och fluorescensdiagnostik. För varje teknik kommer vi att ta upp de bakomliggande fysikaliska principerna och instrumentering. Vi kommer även att behandla matematisk tolkning av data samt bildanalys.

Organisation

Föreläsningar kommer att ges av inbjudna föreläsare, både från Chalmers och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, vilka är experter på de olika teknikområdena. Även studiebesök på kliniker kommer att ske för inblick i verkligheten . Projektarbetet utförs i grupp med en lämplig handledare.

Litteratur

Kursen kommer inte att följa någon särskild kursbok. Däremot finns det rekommenderad läsning i form av:
S.A. Kane, Introduction to physics in modern medicine, 2003, Taylor & Francis
R.K. Hobbie, Intermediate Physics for Medicine and Biology, 3rd Ed, 1997, Springer-Verlag

I övrigt kommer föreläsningsanteckningar att finnas till hands, samt övrigt utdelat material. För projektarbetena kommer kompletterande egen litteratursökning att ske.

Examination

The examination will be based on the performance and presentation of project work, both written report and oral presentation required, and the results of five assignments.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.