Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
RRY100 - Satellite communications
 
Kursplanen fastställd 2012-02-21 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPWPS
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Elektroteknik, Teknisk fysik
Institution: 75 - RYMD- OCH GEOVETENSKAP


Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter
Blockschema: D

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0108 Muntlig tentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp    

I program

MPWPS WIRELESS, PHOTONICS AND SPACE ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 2 (obligatoriskt valbar)
MPCOM COMMUNICATION ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 2 (obligatoriskt valbar)

Examinator:

Bitr professor  Rüdiger Haas


Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/00000000-0000-0000-0000-0000607EF4EF


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Basic physics.

Syfte

This course aims at providing the students with a thorough understanding of the fundamental principles when designing global satellite systems for communication purposes.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

* describe the fundamental principles of satellite communications
* discuss useful satellite orbits for various communication tasks
* discuss various antenna types useful in satellite communications
* describe radio wave signal propagation and disturbances
* describe signal to noise ratios in satellite communications
* calculate complete link budgets
* design complete satellite communications systems

Innehåll

The course gives a general introduction to satellite communication systems and reviews world-wide communication systems. The satellite communication link is compared to other terrestrial links using radio techniques or transmission via optical fibers. Various multiple access techniques used i satellite communications such as frequency and time division multiple access (FDMA, TDMA, CDMA) will be studied. The focus of this course is on the design of a satellite communication system in terms of the power budget of the link. The areas to be studied in order to reach this goal are:
* microwave transmitters and receivers
* ground station and satellite antennas
* radio wave propagation in the atmosphere, including polarization and depolarization effects
* noise contribution from the receivers and the atmosphere
* requirements of signal to noise ratios for different modulation and coding techniques,
* satellite orbits
* international regulations which introduce constraints on the satellite link design.
Finally, present satellite communication systems are reviewed and possibilities for future systems are discussed.

Organisation

This course includes lectures and problem based learning. A major part of the course is based on active working groups studying relevant problems for the design of satellite communication links. Several homework exercise are to be handed in and lab exercise are to be performed.
FIELD TRIPS: Excursions to the Onsala Space Observatory (where several laborative tasks are carried out) and a company active in satellite communications

Litteratur

The lecture material will be made available. Additional useful books are:

 T. Pratt, C. W. Bostian, J. Allnutt: Satellite Communications, 2nd edition, John Wiley & Sons, ISBN 047137007X, 2003.
or
G. Maral, M. Bousquet: Satellite Communication Systems: Systems,
Techniques and Technology, 4th edition, Wiley & Sons, ISBN
0471496545, 2002.
or
E. Lutz, M. Werner, A. Jahn: Satellite Systems for Personal and Broadband Communications, Springer, ISBN 3-540-66840-3, 2000.

Examination

Passed home work and lab reports, individual written examination report and oral examination.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.