Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
FFM515 - Mekanik 1
 
Kursplanen fastställd 2011-02-24 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKTFY
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Teknisk fysik
Institution: 17 - FUNDAMENTAL FYSIK


Undervisningsspråk: Svenska
Blockschema: LA

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs Ej Lp
0104 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   12 Mar 2013 fm M,  16 Jan 2013 em M,  23 Aug 2013 fm M

I program

TKTFY TEKNISK FYSIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)
TKTEM TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Professor  Stellan Östlund


Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/dc62b917-d8fd-468d-9697-15fb296d218c


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Fysiken omkring oss.
Linjär algebra och geometri F.
Inledande matematisk analys F.
Matematisk analys, fortsättning.

Syfte

Kursen syftar till att
- ge en god förståelse för den Newtonska mekanikens grundbegrepp och
principer.
- ge träning i att översätta ett fysikaliskt problem till en matematisk
modell.
- ge träning i att analysera den matematiska modellen.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Introduktion - Studenten skall förstå mekanikens centrala roll inom
naturvetenskapen.

Kraftsystem - Studenten skall lära sig att tillämpa linjär algebra och
trigonometri för att effektivt och säkert kunna analysera
stelkroppsekvivalenta system av krafter och vridmoment.

Jämvikt - Studenten skall få en god förståelse för hur ett system kan
uppdelas i delsystem, och hur växelverkan mellan dessa kan modelleras
genom krafter och vridmoment. Detta tillämpas sedan för att analysera
situationer med statiskt bestämd jämvikt.

Friktion - Studenten skall få en god förståelse för friktionskraftens
speciella egenskaper och träning på att tillämpa Coulombs modell för torr
friktion i fall av jämvikt, gränsfall av jämvikt eller likformig rörelse.

Kraftfördelningar - Studenten skall få en övergripande förståelse för i
vilka situationer en växelverkan måste modelleras med en kraftfördelning
och få erfarenhet av problemlösning i tillämpningar med hydrostatik och
tunna balkar.


Partikelkinematik - Studenten får befästa sina kunskaper om de vanligaste
koordinatsystemen i planet och rummet.

Partikeldynamik - Studenten skall nå insikt om att vikten av att analysera
partikelsystem i rörelse på ett korrekt och generellt användbart sätt.
Särskild omsorg skall ägnas system av med flera partiklar och/eller
tvångsvilkor.

Svängningsrörelse - Studenten får tillämpa sina kunskaper från
matematikkursen om dämpad/odämpad fri/tvungen harmonisk svängningsrörelse
på olika exempel.

Innehåll

Introduktion
Kraftsystem
Jämvikt
Kraftfördelningar
Friktion
(Partikelkinematik)
Partikeldynamik
Svängningsrörelse
Planetrörelse

Organisation

Föreläsningar
Räkneövningar
Uppgifter att lösa på egen hand

Litteratur

Kurslitteraturen kommer att meddelas på hemsidan före kursstart.

Rekommenderad, som assisterande kurslitteratur, är
J.L. Meriam and L.G. Kraige, Engineering Mechanics,
Volume 1 (Statics), Volume 2 (Dynamics), (John Wiley & Sons).

Examination

Inlämningsuppgifter, av vilka flera är obligatoriska, räknas in i kursens examination.
Skriftlig tentamen.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.