Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TME175 - Road vehicle aerodynamics advanced
 
Kursplanen fastställd 2010-02-25 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPAUT
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Maskinteknik, Teknisk design, Teknisk fysik
Institution: 42 - TILLÄMPAD MEKANIK


Undervisningsspråk: Engelska
Max antal deltagare: 10

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs
0108 Projekt 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPAUT AUTOMOTIVE ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 2 

Examinator:

Professor  Lennart LöfdahlBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Road Vehicle Aerodynamics

Syfte

The aim of the course is to introduce the student to the industrial working procedures in road vehicle aerodynamics, including simulations and experiments. After the course the student should be able to set up, run and anlyse a CFS-case using commercial softwares.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Perform all necessary steps for preparing a complex CAD-geometry to a discretized simulation model
Set up and simulate different conditions
Decide the most suitable turbulence model for the given problem
Analyse and draw conclusions from the results acquired from a CFD simulation in an efficient manner

Innehåll

The course starts with an introduction to the pre-processing softwares ANSA/Harpoon with the purpose to give the student knowledge to make a surface mesh and volume mesh. This step is followed by numerical simulation in Fluent for different cases. The final step is to post process the results from the solver, make a comparison with experimental data and present it.

Organisation

Course starts with introductory lectures,
Exercises and tutorials in the three softwares; Ansa, Harpoon, Fluent
Supervised consultation every week.
Project work in small groups on a given CAD-geometry

Litteratur

Handouts during lectures

Examination

The examination consist of a written report and an oral presentation.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.