Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TME170 - Powertrain mechanics
 
Kursplanen fastställd 2010-02-22 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPAUT
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Maskinteknik
Institution: 42 - TILLÄMPAD MEKANIK


Undervisningsspråk: Engelska
Max antal deltagare: 40

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs
0108 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   18 Dec 2010 fm V,  Kontakta examinator,  Kontakta examinator

I program

MPSYS SYSTEMS, CONTROL AND MECHATRONICS, MSC PROGR, Årskurs 2 
MPAUT AUTOMOTIVE ENGINEERING, MSC PROGR - Powertrain specialization, Årskurs 2 

Examinator:

Forskarassistent  Arjan HelmantelBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Mechanics, Machine Elements (Applied Mechanics or similar)

Syfte

The course should provide the students with knowledge about modeling, analyses, simulation techniques and design aspects of components and systems in automotive powertrains including IC engines, traditional gearboxes/transmissions and hybrids solutions/layouts.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

After the course the student should be able to: - Identify, describe and choose the most frequently used components and sub systems in powertrains for automotive vehicles. - Model and simulate the performance of mechanical systems in combustion engines and drivelines. - Synthesize (create), motivate and evaluate the mechanical design of a powertrain.

Innehåll

The course includes the following (preliminary): - Mechanical layout - Components (eg. differentials, planetary gears, gear change mechanisms and systems, including some lubrication and tribology aspects) - Analyses and simulation techniques - Manual gear box and "automatic manual" gearbox - Automatic gearbox/transmissions - CVT gearbox - Power split - Clutches and Torque converters - Balancing of combustion engines - Design considerations of the mechanical components in combustion engines - Design considerations when a transmission is chosen for a particular vehicle

Organisation

The course is organised as a lecture based course. There will be invited guest lecturers on selected topics. Assignments covering analyses and simulations of different mechanical powertrain components are also included.

Litteratur

Text book not yet decided. Additional technical papers and classroom notes are used as supplementary text

Examination

There is a written final exam. Completed assignments will be a pre-requisite for the exam.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.