Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
RRY075 - Mätteknik med miljöinriktning
 
Kursplanen fastställd 2009-02-23 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKELT
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Elektroteknik
Institution: 75 - RYMD- OCH GEOVETENSKAP


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs
0107 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   16 Mar 2011 fm M,  Kontakta examinator,  16 Aug 2011 fm M

I program

TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR - E-miljö, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Professor  Donal Murtagh


Ersätter

ERR195   Mätteknik med miljöinriktning

Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/541993216

Kursen innehåller (helt eller delvis) tema miljö och hållbar utveckling


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Elektrisk mätteknik och någon miljöteknisk grundkurs.

Syfte

Kursens mål är att ge allmänkunskap om dagens miljöproblem samt behovet av mätningar. Grundlig kunskap om flera olika mättekniker och mätstrategier för föreningar i luft och vatten skall också läras ut.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

· Ge exempel på flera olika miljöproblem
· Beskriva processerna bakom ozonförluster i stratosfären
· Ange de nödvändiga villkoren för att polär ozonnedbrytning ska ske
· Beskriva de fysikaliska processer bakom växthuseffekten samt ge exempel av olika återkopplingsprocesser båda positiva och negativa
· Beskriva några av problemen med luftföroreningar i städer
· Ge exempel på olika mättekniker för föreningar i atmosfären
· Beskriva hur ljus absorberas och sprids i atmosfären
· Använda Beer-Lambert lagen för att beräkna absorption av ljus hos olika föreningar samt härleda mängden av ett ämne given absorptansen
· Beskriva hur olika optiska och mikrovågsinstrument fungerar
· Beräkna våglängdsupplösningen hos Fourier Tranform-spektrometrar
· Beräkna mellanfrekvenser för olika ämnen hos heterodyna mikrovågsspektrometrar.

Innehåll

Introdukion till miljöproblemen -ozonproblematiken, klimatfrågan
Grundlägande fysikaliska principer spektra, linjeformer, strålningstransport, mätgeometrier
Mikrovåg- och heterodynmättekniken men applikationer
Spektrometer och mätinstrument i infraröd och synliga områden
DOAS och FTIR mätningar och applikationer
LIDAR och DIAL tekniken.

Organisation

Kursen består av ca 20 föreläsningar, 2 laborationer och ett flertal övningar.

Litteratur

Kursmaterialet är utvecklat och insamlat av lärarna. En litteraturlista kommer att finnas på kursens webbsida.

Examination

Betygssättningen sker genom skriftlig tentamen och en projektrapport.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.