Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MPR212 - Robotics and robot systems
 
Kursplanen fastställd 2009-02-23 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPPEN
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Maskinteknik
Institution: 44 - PRODUKT- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING


Undervisningsspråk: Engelska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs
0107 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   24 Maj 2011 em M,  Kontakta examinator,  19 Aug 2011 fm M

I program

MPPEN PRODUCTION ENGINEERING, MSC PROGR - Production Systems , Årskurs 1 (valbar)
MPSYS SYSTEMS, CONTROL AND MECHATRONICS, MSC PROGR, Årskurs 1 

Examinator:

Tekniklektor  Rolf Berlin


Ersätter

MPR161   Robotteknik Z MPR211   Robotteknik M


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Linear algebra and programming

Syfte

The aim of the course is to give an insight into the construction, use and consequences of robotics and an orientation about future robotics. The importance of robot automation is described by means of examples of industrial applications and methods for designing robot installations.
The aim of the course is to give an understanding of work methods and programming methods with focus on the latest programming and simulation tools in virtual manufacturing.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

master the basic ideas and problems in robotics
understand the robot cell as a module in the virtual factory
describe in a structual way a method for successfully implement robot automation in the virtual and physical factory
use simulation tools for off-line programming of robots in modern production systems
be familiar with the different parts of an industrial robot and oriented about advantages and disadvantages of different constructions
be familiar with the mathematical theory of controlling robot arms, both static and dynamic influence
be familiar with the design and implementation of a robot installation in industry and oriented about the tool box with check lists, used when working in robot automation projects
understand in which technical areas the development now is concentrated, and oriented about international robotics research and trends

Innehåll

Modern production development methods are increasingly founded on
computer-based tools with virtual models describing the existing or
planned production process. This Virtual Manufacturing approach, with
sophisticated simulation tools for 3D workcell layout and off-line robot
programming, results in reduced time to market, lower production costs,
and superior end products.
Present off-line programming systems for robots, highlights many new
demands on the process in comparison to the former situation, where a
robot was programmed on the shop floor.

Organisation

The course consists of three parts:
Theoretical description of robotics with lectures based on course literature
Problem solving with lectures and exercises on robot kinematics,
Practical laboratory work, off-line programming, simulation and on-line verification.

Litteratur

Course PM
Textbook
A number of technical articles
Laboratory PM

Examination

Written examination and approved laboratory work. The examination consists of questions and problems related to lectures, course literature and laboratory work.

The grades are fail, 3, 4 and 5.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.