Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
FFR125 - Autonomous agents
 
Kursplanen fastställd 2010-02-25 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPCAS
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Teknisk fysik
Institution: 16 - FYSIK


Undervisningsspråk: Engelska
Max antal deltagare: 40

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs
0199 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   3,0 hp 4,5 hp   Kontakta examinator,  Kontakta examinator,  Kontakta examinator

I program

MPSYS SYSTEMS, CONTROL AND MECHATRONICS, MSC PROGR, Årskurs 1 
MPCAS COMPLEX ADAPTIVE SYSTEMS, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Professor  Mattias WahdeBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Basic mathematical and programming skills are required. It is an advantage, but not absolutely necessary, to be familiar with Matlab. Some background concerning microcontrollers is advantageous, but not a requirement.

Syfte

The course aims at giving the students an understanding of design principles for autonomous systems, both robots and software agens, and also gives students the opportunity to apply their knowledge in practice through the construction of a simple autonomous robot.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

After successfully completing the course, the student will be able to:

Understand and describe basic properties of robotic hardware, including sensors, actuators and microcontrollers.
Describe the basics of animal behavior (ethology) and its connection to robotic behaviors.
Understand the basics of behavior-based robotics and evolutionary robotics.
Set up and use basic kinematic and dynamic equations for robot motion.
Define and set up computer simulations of wheeled autonomous robots (using a simulator provided by the lecturer).
Define and set up evolutionary simulations for the optimization of robotic control systems (using a simulator provided by the lecturer).
Understand and apply basic methods for behavior generation and behavior selection in autonomous robots.
Understand the basics of utility theory and its application in robotic behavior selection.
Understand and describe the basics of swarm intelligence and agent-based economics.
Construct and use a simple autonomous robot.

Innehåll

The contents of the course are as follows

Theory of autonomous robots: Kinematics and dynamics
Behavior-based robotics
Evolutionary robotics
Utility theory, behavioral economics, theory of rational decision-making
Behavior selection in autonomous robots
Artificial life and swarm intelligence
Software agents, particularly agent-based economics
Learning in autonomous agents
Robot construction

Organisation

The course extends over two quarters. In the first part of the course, the theory is covered in 14 lectures. In the second part, a robot construction project is carried out (in groups of 5-6 students). In the final weeks of the course, the constructed robots are applied in a variety of simple tasks.

Litteratur

Lecture notes and handouts

Examination

The robot construction project is graded and corresponds to around 30% of the grade. 40% of the grade is determined based on the results of two home problems, and the remaining 30% are determined by the results on a written exam (at the end of the first half of the course).


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.