Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MMF062 - Vehicle dynamics
 
Kursplanen fastställd 2009-02-25 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPAUT
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Maskinteknik, Sjöfartsteknik, Teknisk design
Institution: 42 - TILLÄMPAD MEKANIK


Undervisningsspråk: Engelska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs
0103 Projekt 4,5 hp Betygskala: TH   4,5 hp    
0203 Tentamen 3,0 hp Betygskala: TH   3,0 hp   16 Dec 2010 fm H,  Kontakta examinator,  Kontakta examinator

I program

MPSYS SYSTEMS, CONTROL AND MECHATRONICS, MSC PROGR, Årskurs 1 
MPAUT AUTOMOTIVE ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Docent  Mathias Lidberg


Ersätter

MMF061   Theory of ground vehicles

Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/1579184166


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

The student requires knowledge of:
Statics (forces and moments, free body diagrams)
Kinematics (linear and angular motions)
Kinetics (planar motion of rigid bodies)
Linear algebra (solution of matrix equations)
Differential Equations (Solution of ordinary differential equations)
Successful completion of a Bachelor Degree in Mechanical Engineering guarantees the students preparation for the course.

Syfte

The course aims to take the student's existing knowledge of basic mechanics and apply them to road vehicles. The motions of the vehicle's centre of gravity will be analyzed in three independent analyses: longitudinal dynamics, lateral dynamics, and vertical dynamics. The vehicle systems relevant for its response in these directions will be introduced and described using first order differential equations. The student will be able to apply the concepts in the course to develop computer models that can describe the performance of each vehicle system independently.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

The student will have developed the following competencies after the successful completion of the course Describe the forces acting between the tire and the road during the operation of a vehicle Develop the first order mathematical models describing the longitudinal, lateral, and vertical dynamics of a vehicle Implement analytical models into computer programs to describe the motions of a vehicle Synthesize virtual prototypes of vehicle dynamics systems Communicate concepts relevant for the performance, handling, and ride of a vehicle

Innehåll

The course will begin with an introduction to the basic mathematical and mechanics concepts relevant for analyzing vehicle dynamics. The vehicle will be treated as a set of dynamic systems and detailed component analyses (ie kinematic analyses of suspension linkages) will not be undertaken. Four separate modules are used to describe the relevant systems and their analysis. Introduction/Preliminaries: Mathematic and Mechanical Notations Module 1: Tire Tire forces/moments Tire Construction / Tire Types Rolling resistance Longitudinal slip Lateral slip Combined slip Simple tire models Module 2: Longitudinal Dynamics (Acceleration/Braking Performance) Wheel torque applied to road: Single tire car model Braking and acceleration: 2 axle vehicle model (load shift) Braking and acceleration: 2 axle vehicle model (load shift and vehicle pitch) Module 3: Lateral Dynamics (Handling) Low speed Ackermann Steering Bicycle model High speed steady state turning Transient steering Lateral load transfer Stability analysis Module 4: Vertical Dynamics (Ride) Road roughness representation Suspension components (springs and dampers) 1 and 2 Degree of freedom Quarter car model Bounce Pitch Model

Organisation

The course includes formal lectures, computer laboratories and tutorial sessions.

Litteratur

Extended lecture notes.

Examination

A final written examination will comprise 50% of the course grade. Submitted assignments in the course will make up the remainder of the grade.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.