Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MVE165 - Applied optimisation
 
Kursplanen fastställd 2010-02-26 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPENM
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Engelska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs
0107 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   Kontakta examinator

I program

TKTEM TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 
MPALG COMPUTER SCIENCE - ALGORITHMS, LANGUAGES AND LOGIC, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPCAS COMPLEX ADAPTIVE SYSTEMS, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPENM ENGINEERING MATHEMATICS AND COMPUTATIONAL SCIENCE, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)
MPSYS SYSTEMS, CONTROL AND MECHATRONICS, MSC PROGR, Årskurs 1 

Examinator:

Professor  Michael Patriksson
Biträdande professor  Ann-Brith Strömberg  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Linjär algebra, en- och flervariabelanalys. Grundläggande kunskaper i MATLAB är önskvärt.

Syfte

Ett syfte med kursen är att ge studenten en översikt över viktiga
områden där optimeringsproblem ofta förekommer som tillämpningar och
en översikt över några viktiga praktiska tekniker för deras
lösning. Ett annat syfte med kursen är att överföra insikter inom
dylika problemområden ur både tillämpnings- och teoriperspektiv,
inkluderande analys av en optimeringsmodell och lämpliga val av
lösningsansatser. Självständigt arbete med konkreta problem under
kursens stadfäster och bekräftar sedan dessa insikter.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

behärska de viktigaste principerna bakom modellering av optimeringsproblem och ha skapat sig en bild av de viktigaste klasserna av optimeringsproblem; inom vardera klass skall studenten ha insikter om minst ett lämpligt grundläggande val av lösningsteknik och kunna genomföra ett optimeringsprojekt inom klassen, inkluderande alla delar i kedjan modellering -> modellanalys -> implementering i lämplig algoritm/programvara -> (känslighets)analys av en optimallösning.

Innehåll

Denna kurs beskriver med hjälp av fallstudier hur optimeringsproblem modelleras och löses i praktiken. Förutom en serie sammanfogande föreläsningar av personal på MV ges gästföreläsningar, främst av forskare vid andra institutioner vid Chalmers och Göteborgs universitet. Innehållet kan därför komma att variera mellan ämnesområden under olika år, men den gemensamma grunden är att kursinnehållet omfattar praktisk lösning av optimeringsproblem. Till vissa av gästföreläsningarna knyts projektuppgifter, vilka bildar den huvudsakliga grunden till examinationen.


Några typiska problem, algoritmtekniker och programvaror som kommer att förekomma ofta i kursen över åren är investering, blandning, modeller av energisystem, produktions- och underhållsplanering, nätverksmodeller, ruttning och transport, flermålsoptimering och lagerstyrning; simplex- och inre punktsmetoder för linjärprogrammering, Newton-baserade metoder för ickelinjär optimering, heuristiker, simulering, dynamisk programmering; AMPL, Cplex, Matlab och Tomlab.

Organisation

En föreläsningsserie med matematiskt material samt en serie av gästföreläsningar med praktiskt tillämpningsinnehåll, praktiska projekt och studentpresentationer av projekt.

Litteratur

Optimization in Operations Research, av Ronald L. Rardin, publicerad av Prentice-Hall 1998.


 

Examination

Godkänt projektarbete, godkända laborationer, muntliga och skriftliga presentationer, opposition samt en muntlig tentamen.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.