Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MVE160 - Mathematical modelling
 
Kursplanen fastställd 2010-02-26 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPENM
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Undervisningsspråk: Engelska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs
0107 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   25 Maj 2011 fm V,  11 Jan 2011 fm V,  16 Aug 2011 fm V

I program

MPSYS SYSTEMS, CONTROL AND MECHATRONICS, MSC PROGR, Årskurs 1 
TKTEM TEKNISK MATEMATIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)
MPENM ENGINEERING MATHEMATICS AND COMPUTATIONAL SCIENCE, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Biträdande professor  Alexey Geynts  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Basics in linear algebra, analysis in several variables, and programming

Syfte

The student will be able to model some real world problems from science and technology, using mathematical tools from earlier courses as well as some new ideas and methods.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

i) beskriva problem från fysik, kemi, mekanik, biologi osv. med hjälp av matematiska modeller baserade på ordinära differentialekvationer (ODE), partiella differentialekvationer (PDE) och stokastiska processer; ii) analysera kvalitativt beteende hos dynamiska system som beskrives av ordinära differentialekvationer (ODE); iii) formulera stokastiska modeller för problem med flera möjliga tillstånd eller hög dimensionalitet; iv) få konkreta lösningar till matematiska modeller med hjälp av numeriska metoder med dator och Matlab; v) arbeta i grupp och skriva en vetenskaplig rapport. vi) att söka vetenskaplig information

Innehåll

Generellt om matematisk modellering; dimensionsanalys, flera exempel på matematisk modellering i fysik, biologi, kemi. Kvalitativ teori för ordinära differentialekvationer:fasporträtt, stabilitet, bifurkationer, periodiska lösningar, asymptotiska metoder, PDE modeller, Stokastiska modeller. Ett matematiskt modelleringsprojekt. Metoder för att finna vetenskaplig information.

Organisation

Det finns detaljerad informations om kursens planering och organisation på kursens hemsida.

Litteratur

Arrowsmith D.K. , Place C.M.: Ordinary Differential Equations. A Qualitative Approach with Applications. Chapmann and Hall. (1982). Nayfeh A.H. Introduction to Asymptotic Methods. Wiley Interscience Publication . 1981 Tyson J. et. all. Computational Cell Biology. Springer. 2002. Boken innehåller flera exempel med matematiska modeller i cellbiologi. Gillespie. D.T. A General Method for Numerical simulating the stochastic time evolution of coupled chemical reactions. J.Comp. Phys. 22, 403-434, (1976)

Examination

Examination består av en skriftlig tenta och av ett modelleringsprojekt.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.