Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MVE145 - Statistical quality control
 
Kursplanen fastställd 2010-02-26 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPENM
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Matematik
Institution: 11 - MATEMATISKA VETENSKAPER


Detta kurstillfälle är inställt Ansvarig: UOA Beslutsdatum: 2010-04-21
Undervisningsspråk: Engelska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs
0107 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp    

I program

MPSYS SYSTEMS, CONTROL AND MECHATRONICS, MSC PROGR, Årskurs 2 
MPENM ENGINEERING MATHEMATICS AND COMPUTATIONAL SCIENCE, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Univ lektor  Ulla BlomqvistBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

A basic course in probability and statistics.

Syfte

To provide the students with a set of methods for achieving quality control in manufactoring processes.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- understand and be able to apply basic probabilistic and statistical techniques for modeling and analysing variability
associated with production manufacturing
- be able to use some modern tools of quality control including
ISO 9000 and 7 QC
- have a general knowledge about other modern methods of statistical quality control.

Innehåll

- an overview of quality management
- modelling and inference about process quality
- statistical process control, methods and philosphy
- control chars for variables and attributes
- CUMSUM and EWMA charts
- multivariate process control
- SPC with correlated data
- process and measurement system capability analysis.

Organisation

The course consists of lectures, exercises, computer laborations,
and home assignments.

Litteratur

See separate list.

Examination

The course evaluation is based on the results from
the computer laborations, the home assignments,
and the written final examination.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.