Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
SSY160 - Digital and multivariable control
 
Kursplanen fastställd 2010-02-22 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPSYS
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Elektroteknik
Institution: 32 - ELEKTROTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs
0107 Tentamen 5,0 hp Betygskala: TH   5,0 hp   17 Dec 2010 em H,  28 Apr 2011 em V,  17 Aug 2011 em V
0207 Laboration 2,5 hp Betygskala: UG   2,5 hp    

I program

MPISC INNOVATIVE AND SUSTAINABLE CHEMICAL ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 1 
MPBME BIOMEDICAL ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPEPO ELECTRIC POWER ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPSYS SYSTEMS, CONTROL AND MECHATRONICS, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Bitr professor  Torsten Wik


Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/1533384358


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

A basic course in automatic control including some familiarity with state space models.

Syfte

The purpose of this course is to introduce and investigate techniques to solve model based control problems by use of digital computers. As in most industrial systems, linear models are quite sufficient to obtain the desired results, the emphasis is on linear systems in this course.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Understand and explain the function of linear computer control systems, and discuss practical implications of this. Identify and describe the most important phenomena in sampled data dynamical systems. Describe a few applications where digital control is an essential advantage compared to analogue control in the design of feedback systems. Analyse the stability, controllability and observability properties of sampled data dynamical systems. Apply the pole placement method in the design of state feedback controllers as well as state observers. Explain and design digital state feedback controllers, based on linear quadratic optimization. Explain and design digital Kalmanfilters, and apply them for state reconstruction in state feedback stochastic control systems, so called LQG control.

Innehåll

The course can be described as a fundamental course in the dynamics and control of linear sampled data systems. Concepts like sampling mechanisms and Z-transforms are dealt with in depth. Discrete time state space models are the most frequently used system description in this course, being the basis for state feedback controllers as well as state observers. One approach to controller and observer design is the pole placement method, which is a major topic in the course. Another approach, better suited for multivariable control is based on, so called, linear quadratic optimization. Disturbance models, including stochastic ones, are also encountered in the course. These models are used in the theory and design of optimal state estimators, most often referred to as Kalman filters. The combination of Kalman filters and linear quadratic controllers is, under the assumption of Gaussian disturbances, called LQG-control.

Organisation

The course is organised as a number of lectures and problem sessions, and a mandatory project, comprised of several analysis and design assignments and laboratory sessions.

Litteratur

See course homepage.

Examination

Written exam with TH grading; project with assignments and laboratory sessions (pass/fail).


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.