Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TME095 - Hybrid vehicles and control
 
Kursplanen fastställd 2010-02-22 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPAUT
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Elektroteknik, Maskinteknik, Teknisk fysik
Institution: 42 - TILLÄMPAD MEKANIK


Undervisningsspråk: Engelska
Max antal deltagare: 65

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs
0107 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   15 Mar 2011 em M,  Kontakta examinator

I program

MPSYS SYSTEMS, CONTROL AND MECHATRONICS, MSC PROGR, Årskurs 1 
MPAUT AUTOMOTIVE ENGINEERING, MSC PROGR - Powertrain specialization, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Bitr professor  Sven B AnderssonBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Control theory

Syfte

The course should provide the students with knowledge about different powertrains and their simulation and control, ranging from full hybrid vehicles to traditional powertrains.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

After the course the student should be able to: describe the components of an arbitrary powertrain (hybrid and conventional) explain the advantages and disadvantages of a given powertrain explain the influence of powertrain design and its control on powertrain efficiency and emissions derive a control strategy for an arbitrary powertrain and to use this for optimization

Innehåll

The course includes the following: - A thorough description of different powertrain concepts - Components like electrical machines, batteries, alternative combustion engines and mechanical transmission used in a driveline and their properties - General principles of static, quasi-static and dynamic modelling - Model based estimation and control - Methodology for control of energy flows in hybrid vehicles

Organisation

The course is mainly organized as a lecture based course with guest lectures on selected topics. There are assignments where simulations of different powertrains are carried out.

Litteratur

Guzzella & Sciaretta, Vehicle Propulsion Systems, 2nd edition, Springer, 2007, ISBN 978-3-540-74691-1. Additional technical papers and classroom notes are used as supplementary text.

Examination

There is a written final exam. Completed assignments will be a pre-requisite for the exam.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.