Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TEK240 - Production logistics
 
Kursplanen fastställd 2009-02-23 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPPEN
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Industriell ekonomi, Maskinteknik
Institution: 45 - TEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION


Undervisningsspråk: Engelska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs
0107 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   14 Mar 2011 em H,  10 Jan 2011 em V,  25 Aug 2011 em V

I program

MPPEN PRODUCTION ENGINEERING, MSC PROGR - Production Management , Årskurs 1 (valbar)
MPQOM QUALITY AND OPERATIONS MANAGEMENT, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
MPSYS SYSTEMS, CONTROL AND MECHATRONICS, MSC PROGR, Årskurs 1 
MPMEI MANAGEMENT AND ECONOMICS OF INNOVATION, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Professor  Mats JohanssonBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Compulsory for students in the Production management track of the master program in Production Engineering. Elective for students in the master programs Supply Chain Management, Quality and Operations Management, and for students from the programs Industrial Engineering, Mechanical Engineering, and Automation. Other students should have passed a basic course in logistics, operations management or similar.

Syfte

The course in Production logistics takes departure form the manufacturing planning and control (MPC) system. The focus is on mid and short term materials, priority and capacity planning, from the master production schedule and the rough cut capacity planning, via detailed materials and capacity planning to production activity control, including capacity requirement planning. At shop floor level, concepts such as kanban and OPT are included. This leads to the physical materials flow process, its activities and efficiency of in-plant materials flow processes. Related parts of management information systems and production databases are included. The aim is then to understand the role of MPC in the manufacturing system, chose methods and techniques at the different planning levels, master selected methods and techniques, and apply these in common manufacturing environments.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- to understand and be able to use existing methods and models for Manufacturing Planning and Control (MPC),
- to understand the characteristics of existing software support for MPC,
- to understand how different planning environments affect the MPC conditions,
- to understand the role of MPC in business and supply chain strategies,
- to be able to specify and configure planning and control systems for specific manufacturing functions and environments,
- to understand the MPC relation to common production and materials flow activities
- to be able to analyze efficiency of in-plant material flows and understand the principles of achieving efficiency in such systems.
- to understand the performance impact of how MPC systems are used in practice.

Innehåll

Manufacturing and supply chain planning structures, perspectives and environments
o Manufacturing planning goals
o General structures and perspectives on planning
o Planning environment characteristics
o Characteristics of classic planning approaches
Aggregated manufacturing planning
o Strategic planning
o Sales and operations planning
o Approaches to aggregated planning
o Demand fulfilment and ATP
Materials planning (medium term)
o Materials planning approaches and methods
o Safety stock methods
o Materials planning in manufacturing networks
Capacity planning (medium term)
o Capacity planning approaches and methods
o Rough-cut capacity planning
o Capacity requirement planning
Production activity control
o The production activity control process
o Order-based and rate-based planning
o Scheduling approaches and methods
o Sequencing
o Order release management, OPT, Bottleneck scheduling
o Final assembly scheduling, mixed and multi model assembly planning
Supplier and supply system issues
o The materials supply process
o Vendor scheduling and planning information
o Buyer-supplier integrated procurement processes, VMI, etc
Information and communication technology for MPC
o Planning and execution systems for MPC
o Planning data and data-bases
o Exchange of planning information and information quality
o Electronic data transfer and automatic data capture (EDI, RFID)
MPC in relation to manufacturing and materials flow processes
o Efficient in-plant material flows
o Goods receiving operations
o Warehousing operations
o In-plant materials supply systems
o Delivery operations

Organisation

The course is organized in several types of activities:
1. Lectures and seminars, providing the theoretical understanding
2. Exercises, aiming at practicing MPC techniques
3. Case studies, connecting related sub-systems
4. Guest lectures and company visits, giving insights of industrial applications and current issues.

Litteratur

A basic textbook in Manufacturing Planning and Control, e.g. Vollmann et al. together with selected papers and book chapters as complement, e.g. concerning materials flow activities and information systems. These texts are available in electronic format at Chalmers Library.

Examination

Final written exam.
Attendance at guest lectures, company visits and other mandatory activities.
Case reports.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.