Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
EDA331 - Datorsystemteknik
 
Kursplanen fastställd 2010-02-19 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKDAT
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik, Elektroteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs
0105 Tentamen 6,0 hp Betygskala: TH   6,0 hp   24 Maj 2011 em V,  12 Jan 2011 fm M,  15 Aug 2011 fm V
0205 Laboration 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    

I program

MPIES INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEM DESIGN, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)
TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)
TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Docent  Lars R Bengtsson


Ersätter

EDA330   Datorsystemteknik D

Kursutvärdering:

https://document.chalmers.se/doc/00000000-0000-0000-0000-000039EF9DC9


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Maskinorienterad programmering

Syfte

Kursen har som syfte att förmedla hur ett modernt datorsystem är uppbyggt och hur dess hårdvarudelar samverkar med varandra och med mjukvaran (på låg nivå). Speciellt tas stor hänsyn till prestandafrågor, eftersom många designbeslut eftersträvar en viss prestanda till lägsta kostnad, eller mesta möjliga prestanda för en given kostnad.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


 • Identifiera och översiktligt beskriva de hårdvarukomponenter som ett datorsystem består av.

 • Översiktligt beskriva instruktionsuppsättningsarkitekturen hos en utvald tre-adress-registermaskin av modernt snitt.

 • Identifiera och översiktligt beskriva de hårdvarukomponenter som en enkel skalär implementation av denna maskin består av.

 • Läsa och skriva enkla assemblerprogram för denna maskin.

 • Motivera pipelining som designprincip för mikroprocessorer.

 • Identifiera de grundläggande typer av konflikter som uppkommer till följd av pipelining.

 • Peka ut och beskriva enkla metoder för att hantera dessa konflikter, identifiera begränsningar i dessa metoder, samt uppskatta prestandainverkan.

 • På korrekt sätt använda sig av instruktioner som utför aritmetiska operationer, såväl för flyttal som heltal.

 • Redogöra för olika typer av undantag och avbrott samt för hur dessa i enklaste fall kan hanteras.

 • Redogöra för funktionen hos och uppskatta prestandapåverkan av en minneshierarki, som kan omfatta cacheminnen, huvudminne och virtuellt minne, och som använder olika parameterar (total storlek, blockstorlek, associativitet, etc) för de olika minnesnivåerna.

 • Beräkna prestanda (i enkla lastfall) hos ett I/O-system, speciellt i system som består av processorer, bussar och skivminnen.

 • Identifiera prestandamässiga flaskhalsar i ett sådant system.

 • Förklara hur ett datorsystems prestanda kan definieras och mätas.

 • Uppskatta parameterändringars inverkan på systemets prestanda enligt ovan.

 • Genomföra en enklare samoptimering av mjukvara (på assemblernivå) med hårdvaruparametrar för att uppnå bästa möjliga prestanda/ kostnadsförhållande för en viss funktion.

Innehåll

Genom föreläsningar, gruppövningar och laborationer förmedlas en grundläggande insikt om hur ett litet datorsystem (med processor, minnen samt in- och utmatning) är uppbyggt och fungerar. Stor vikt läggs vid prestandaaspekter och vid samverkan med mjukvara.


OBS: all undervisning i denna kurs sker på engelska.

Organisation

Undervisningen omfattar föreläsningar, fördjupningsövningar i grupp samt laborativt arbete baserat på en mjukvarusimulator av ett litet datorsystem. Den laborativa delen avslutas med en inlämningsuppgift.

Litteratur

D.A. Patterson, J.L. Hennessy: Computer organization and design: The hardware/software interface, 4´th edition. Morgan Kaufmann Publishers. Kompletterande material via kurshemsida i PingPong.

Examination

Skriftlig redovisning på engelska av inlämningsuppgift. Demonstration av inlämningsuppgift. Tentamen.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.