Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MTF225 - Internal combustion engines advanced
 
Kursplanen fastställd 2010-02-22 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPAUT
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Kemiteknik med fysik, Maskinteknik, Teknisk fysik
Institution: 42 - TILLÄMPAD MEKANIK


Undervisningsspråk: Engelska
Max antal deltagare: 50

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs
0198 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   23 Maj 2011 fm H,  Kontakta examinator

I program

MPAUT AUTOMOTIVE ENGINEERING, MSC PROGR - Powertrain specialization, Årskurs 1 

Examinator:

Docent  Petter DahlanderBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Internal Combustion Engines

Syfte

The aim of the course is that students are to attain deep, basic understanding about internal combustion engines with regards to thermodynamics, fluid mechanics, heat transfer, combustion, sprays, engine control, emissions and exhaust after treatment. The course should give knowledge about numerical and experimental tools which can be used for engine development. Also trends in engine development will be discussed.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

After completion of this course, the student should be able to:
Describe the physics behind engine modelling (0-D/1-D/3-D). Using a 0-D/1-D simulation code you should be able to predict engine performance for a simple engine
Describe the physics behind gas exchange and charge motion and understand how engine performance is influenced
Explain how and why engine performance and emissions are influenced by different engine operating parameters

Explain why fuel sprays has become more and more important and to give an account of what parameters are most important for atomization
Give an account of/describe different methods for exhaust after treatment
Describe the difference between pre-mixed and diffusion combustion

Explain how and why optical measurement methods are being used in engine research and development
Give examples on different trends in engine development

Innehåll

The course contains the following parts:

Engine modelling (0-D/1-D)
Gas exchange
Charge motion
Fuel sprays

Spark Ignited (SI) engines:
Engine operating characteristics
Combustion pre-mixed flames

Compression Ignition (CI) engines:
Engine operating characteristics
Diffusion combustion

Catalytic Converters
Optical measurement methods
Engine modelling 3-D - Introduction to Computational Fluid Dynamics (CFD)
Trends in engine developments

Organisation

The course includes about 12 lectures, two computer based engine design tasks and one engine laboration.

Litteratur

John B. Heywood, Internal Combustion Engine Fundamentals, McGraw-Hill 1988, ISBN 0-07-100499-8 and lecture handouts.

Examination

The examination is based on a written exam, grades TH, and also approved design task and engine laboration.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.