Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
VTM081 - Life cycle assessment
 
Kursplanen fastställd 2010-02-18 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPEMA
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Energi- och miljöteknologi
Institution: 47 - ENERGI OCH MILJÖ


Undervisningsspråk: Engelska
Max antal deltagare: 60

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs
0199 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   31 Maj 2011 fm V,  Kontakta examinator,  17 Aug 2011 em V

I program

MPECO INDUSTRIAL ECOLOGY - FOR A SUSTAINABLE SOCIETY, MSC PROGR, Årskurs 1 
MPEMA ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS AND ASSESSMENTS, MSC PROGR, Årskurs 2 
MPEPO ELECTRIC POWER ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR - E-miljö, Årskurs 3 (valbar)
MPSES SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Professor  Anne-Marie Tillman
Professor  Björn Sandén


Kursen innehåller (helt eller delvis) tema miljö och hållbar utveckling


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurs i miljökunskap omfattande minst 3 p, t ex Miljöteknik för V.
Kursen i Miljösystemanalys (VMI010) ger en god grund för kursen i Livscykelanalys, men är inte en förutsättning.
För sökande till kursen som enstaka kurs gäller följande förkunskapskrav:
- Minst 80 p på matematisk-naturvetenskaplig fakultet eller teknisk högskola
- Minst 3 p miljökunskap
- Dokumenterad räknevana, t ex 10 p matematik.

Syfte

Kursen syftar till grundläggande förståelse om metoder för att analysera och värdera miljöpåverkan av produkter, i ett livscykelperspektiv. Kursen skall vidare ge den teoretiska bakgrunden för livscykelanalys som metod, förmåga att använda metoden, god kännedom om dess tillämpningsområden och dess begränsningar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:


- Veta vad vad livscykelanalys är och känna till dess olika tillämpnningsområden, liksom dess begränsningar


- Förstå vilka krav på metod som ställs av olika tillämpningsområden.


- Kunna ställa beställarkrav, ta emot, och kritiskt granska en livscykelanalys utförd av andra.


- Kunna utföra en egen livscykelanalys och rapportera den på ett transparent sätt.

Innehåll

Livscykelanalys är en metod för analys och bedömning av produkters miljöpåverkan. Produkterna ses i ett livscykelperspektiv, där råvaruutvinning, tillverkningsprocesser, användning och avfallshantering beaktas. Metoden omfattar beräkning av miljöbelastning, analys av härav orsakade miljöeffekter samt bedömning och värdering av dessa. Kursen omfattar metodik för livscykelanalys och en genomgång av dess olika tillämpningsområden. Vidare behandlas tillämpningen och användningen av livscykelanalys av olika aktörer.

Organisation

Kursen är fördelad på föreläsningar, i klassrumsformat genomförda mindre övningar och ett i grupp genomfört projektarbete. Föreläsningarna ger metodiken för livscykelanalys, dess användningsområden, exempel på tillämpningar och metodens begränsningar. Övningarna och det gruppvis genomförda projektarbetet ger fördjupad förståelse samt färdighet i att använda metoden

Litteratur

Bamaunn, Henrikke & Tillman, Anne-Marie (2004). The hitch hiker's guide to LCA. An orientation in life cycle assessment methodlogy and application. Studentlitteratur, Lund

Examination

Godkänd skriftlig och muntlig rapportering av projektarbetet -Tentamen.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.