Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
MMA155 - Ship resistance and propulsion
 
Kursplanen fastställd 2010-02-24 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPNAV
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Maskinteknik, Sjöfartsteknik
Institution: 48 - SJÖFART OCH MARIN TEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska
Minsta antal deltagare: 8
Max antal deltagare: 50

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs
0102 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   15 Dec 2010 em L,  28 Apr 2011 fm L,  18 Aug 2011 fm L

I program

MPNAV NAVAL ARCHITECTURE, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatorisk)

Examinator:

Professor  Rickard BensowBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Mathematics(including mathematical statistics, numerical analysis and
multi-variable calculus), Mechanics and strength of material and, Fluid
mechanics.

Syfte

The objective of the course is to teach the fundamentals of resistance and propulsion. Applications presented are focused on ships, but much of the material is relevant for all vehicles propelled by momentum transfer to the surrounding fluid. The resistance part is focused on the origin of the different components of the resistance and on the theory of computational hydrodynamics, for floating and submersed bodies. Measurement of resistance in towing basins is treated as well. The propulsion part deals with the fundamentals of propulsion including the interaction between propeller and hull. Propulsor related problems as cavitation, vibration and noise are also discussed.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Show knowledge about the governing equations on which the theory for ship resistance and propulsion is based - Explain the concept of similarity for model and full scale ships - Explain the resistance components for different hull types - Show knowledge about the inviscid flow around a hull. - Show knowledge about wave making, wave interaction and wave resistance - Show knowledge about two and three dimensional boundary layers on a ship hull. - Use the ITTC 78 method for full scale resistance prediction based on model tests. - Show knowledge about empirical resistance prediction methods. - Show basic knowledge of hull design - Show basic knowledge of numerical methods for prediction of the flow around a hull - Show knowledge about propeller geometry and principles for propeller operation - Show knowledge about propeller operation in uniform flow - open water test. - Explain how the propeller works using momentum and blade element theory. - Describe the self-propulsion test and the propulsive factors - Show knowledge about propeller cavitation - Show knowledge about propeller induced vibration and noise - Show knowledge about alternative propulsion systems

Innehåll

Identification of the different domains of flow around a body. Approximations of the governing equations in these domains. The origin of resistance. Different types of resistance in flows with a free surface. Potential flow in the presence of a free surface. Derivation of the boundary conditions at the free surface. Linear boundary conditions. The radiation condition. The Kelvin wave pattern. Wave interaction. Kelvin and Rankine sources. Thin ship theory. Panel methods with account of a free surface. Theoretical foundations of the CFD-code SHIPFLOW. The principles of experimental hydrodynamic studies. Measurement of wave and viscous resistance. Roughness correction. The ITTC method for scaling of ship resistance. Semi-empirical methods for calculation of ship resistance. Resistance reduction in ship design. Propeller geometry and principle of propeller operation. Experimental determination of propeller operation data and its presentation in diagrams. Momentum and energy considerations for propellers in homogeneous flow. Elements of propeller design. Momentum and energy analysis for propellers in a ship's wake. Interaction between the ship's wake and propeller. Principles for determination of required shaft power and rate of revolutions. Propellers in inhomogeneous flows. Determination and description of the flow field in a ship's wake with and without an operating propeller. Selection of hull shape and propeller with account of the wake field. Alternative propulsion systems as multiple shafting, ducted propellers, contra-rotating propellers, water-jet propulsion, etc. Full scale ship trials and evaluation of trial data. Selection of propeller and machinery with account of machinery performance. Theory for cavitation onset and development. Effects of cavitation. Theory for cavitation as a source of noise and vibrations. Principles for model testing of cavitating propellers.

Organisation

Lectures and exercises. Two assignments:Resistance and self propulsion test in the SSPA towing tank and two numerical predictions of the flow and resistance of a ship using SHIPFLOW. Visit to the Rolls-Royce Hydrodynamics Laboratory in Kristinehamn.

Litteratur

Lecture notes

Examination

Written exam, approved assignments


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.