Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
FFY615 - Elektrisk mätteknik och vågfysik
 
Kursplanen fastställd 2009-02-19 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKKEF
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Elektroteknik, Teknisk fysik
Institution: 16 - FYSIK


Undervisningsspråk: Engelska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs
0103 Tentamen 7,5hp Betygskala: TH   7,5hp   13 Dec 2010 em V,  28 Apr 2011 fm V,  19 Aug 2011 fm V

I program

MPMIC MICROTECHNOLOGY, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)
TKKEF KEMITEKNIK MED FYSIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)

Examinator:

Univ adjunkt  Bertil Dynefors


Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/1253349085


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Kunna göra beräkningar med komplexa tal, vektorer, serier och differentialekvationer.

Syfte

Övergripande syftet är att ge kunskap om elektriska fenomen och vågfenomen och om deras tillämpning och förekomst i tekniska system och i naturen.
Mera specifikt är syftet att
  • ge praktisk träning i att arbeta med elektriska kretsar
  • ge teoretisk insikt om elektriska kretsars funktion och uppbyggnad
  • ge kunskap om mekaniska och elektromagnetiska vågors egenskaper, utbredning och interaktion med materia.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


  • göra beräkningar på enkla likströms- och växelströmskretsar

  • koppla upp och utföra mätningar på likströms-, växelströms- och halvledarkretsar

  • analysera och göra beräkningar på dämpade och tvungna svängningsrörelser

  • göra beräkningar på vågors utbredning och reflektion

  • beskriva och göra beräkningar på elektromagnetiska vågors egenskaper och utbredning

  • beskriva och göra beräkningar på vågors interferens och diffraktion

  • förstå vågbegreppets användning i kvantfysiken

Innehåll

Elektriska mättekniken: Lagar, begrepp och beräkningar för likströms-, växelströms- och halvledarkretsar. Laborationer om likströms-, växelströms- och halvledarkretsar. Vågfysiken: Fri, dämpad och tvungen svängningsrörelse. Mekaniska vågors utbredning. Elektromagnetiska vågors egenskaper och utbredning. Vågfenomenen interferens och diffraktion med tillämpningar. Materievågor inom kvantfysiken.

Organisation

Föreläsningar integrerat med övningar. Fem laborationer i elektrisk mätteknik och vågfysik.

Litteratur

Kursboken anges på kurshemsidan.

Examination

Avslutande skriftlig tentamen samt inlämningsuppgifter, varav en obligatorisk, och godkända laborationer.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.