Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
SSY205 - Matrix analysis with applications, advanced level
 
Kursplanen fastställd 2009-02-23 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPCOM
7,5 Poäng
Betygskala: UG - Underkänd, Godkänd
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Elektroteknik
Institution: 32 - ELEKTROTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs
0108 Projekt 7,5 hp Betygskala: UG   7,5 hp    

I program

MPSYS SYSTEMS, CONTROL AND MECHATRONICS, MSC PROGR - Special research and PhD course, Årskurs 2 
MPCOM COMMUNICATION ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Professor  Tomas McKelvey


Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/634373184


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Mathematical analysis and linear algebra.

Syfte

Matrix analysis plays a key role in many engineering diciplines both concerning design tools and algorithm as well as for performance analysis. This course will provide a working knowledge of linear algebra and matrix analysis from a user's point of view. Applications in subspace-based methods for signal processing, multivariate statistics and linear systems are considered.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- solve linear equations
- describe rank, nullspace and range space of a matrix
- describe, solve and analyse multivariable least-squares problems
- use Kronecker products to reformulate and analyse matrix equations
- describe eigenvalues, similarity transforms and quadratic forms
- describe singular value decomposition and use it for analysis
- use matrix culculus to perform analysis

Innehåll

Matrices and Gaussian elimination, Vector spaces and linear equations,
Orthogonality and projections, determinants, diagonalization,
eigenvalues and eigenvectors, singular value
decomposition. subspace-based methods, quadratic-forms, Kronecker
products, matrix calculus, Lyapunov equations and sample covariance
statistics.

Organisation

Lectures, Tutorials and Home assignments

Litteratur

See course homepage

Examination

Written examination


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.