Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
EDA343 - Datakommunikation
 
Kursplanen fastställd 2009-02-24 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: TKDAT
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik, Elektroteknik, Informationsteknik
Institution: 37 - DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK


Kurstillfälle 1


Undervisningsspråk: Engelska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs
0109 Laboration 2,0 hp Betygskala: UG   2,0 hp    
0209 Tentamen 5,5 hp Betygskala: TH   5,5 hp   16 Dec 2010 em M,  22 Aug 2011 fm M

I program

MPCOM COMMUNICATION ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)
MPIES INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEM DESIGN, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)
TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)

Examinator:

Univ adjunkt  Ali S Sahleson
Docent  Marina PapatriantafilouKurstillfälle 2


Undervisningsspråk: Svenska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs
0109 Laboration 2,0 hp Betygskala: UG   2,0 hp    
0209 Tentamen 5,5 hp Betygskala: TH   5,5 hp   27 Maj 2011 fm M

I program

MPIES INTEGRATED ELECTRONIC SYSTEM DESIGN, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)
TKDAT DATATEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 (obligatorisk)
TKELT ELEKTROTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 3 (valbar)
TKITE INFORMATIONSTEKNIK, CIVILINGENJÖR, Årskurs 2 

Examinator:

Univ adjunkt  Ali S Sahleson
Docent  Marina PapatriantafilouErsätter

EDA341   Datakommunikation D EDA342   Datakommunikation

Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/599324430


  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper i programmering.

Syfte

Nätverk av datorer blir en alltmer naturlig och viktigare beståndsdel inom många teknikområden. Kursen inriktar sig på de aspekter av datakommunkation som en verksam ingenjör kommer i kontakt med i sitt yrkesarbete. Detta är en grundkurs med bred inriktning mot området datakommunikation.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • besitta grundlägggande kunskaper och färdigheter inom området datakommunikation och datornätverk.

 • ha god kännedom om de olika lagren i datakommunikationssystem med avseende på funktion, tjänster och protokoll.

 • tillämpa referensmodellerna för datakommunikation för att skapa förståelse om uppbyggnaden och användning av olika datanätverk.

 • söka djupare kunskap om enskilda standarder och protokoll inom datakommunikation och nätverk.

 • ha god kännedom om TCP/IP-modellen om Internets uppbyggnad och arkitektur samt bearbeta en grundläggande IP-adresseringsplan för ett intranät.

 • ha grundläggande kunskaper om de viktigaste Internet-applikationerna och protokollen.

 • använda nätverksanalysprogram för att analysera datatrafik i ett lokalt nätverk.

 • ha god förståelse för Internets begränsningar med avseende på servicegarantier i samband med nyutvecklade tjänster.

 • ha grundläggande praktiska färdigheter i konfiguration av lokala nätverk med anslutning till Internet.

 • redogöra för hur olika typer av datanätverk är uppbyggda i förhållande till transmissionsmediets egenskaper, kraven på bandbredden, kodningsmetoder och funktioner för fel- och flödeskontroll.

 • läsa specialinriktade kurser inom området.
 • Innehåll

  Kursen behandlar datakommunikation och de fundamentala koncept som krävs för att förstå, designa och analysera datornätverk. Ett antal olika protokoll gås igenom med början på applikationsnivåprotokoll som HTTP och DNS. Därefter följer performance-analys, TCP, UDP, flödeskontroll, IP, routing, paketförmedling, lokala nätverk (LAN), bryggor, switchar, feldetekteringsmekanismer, felrättning, omsändningsmetoder, trådlös kommunikation och nätverkssäkerhet.

  Organisation

  Traditionella föreläsningar ges där den grundläggande teorin och viktiga koncept presenteras för att komplettera kursboken. Föreläsningar ges varje vecka, och som ett komplement till föreläsningarna hålls ett antal sessioner för övningar, vanligen i flera mindre grupprum där individuell hjälp med problemlösning tillsammans med övningsledare är möjlig. Inför varje övningstillfälle väljs lämpliga övningsuppgifter ut som ansluter till innehållet av veckans föreläsningar. Laborationer ingår där man praktiskt får bekanta sig med nätverksutrustning och olika protokoll. I kursen ingår även ett frivilligt moment med webbaserade självstudier.

  Litteratur

  James F. Kurose and Keith W. Ross, Computer Networking , Addison-Wesley.


  CCNA Exploration 1, version 4.0, On-line kurs-material

  Examination

  Studenten skall ha fått godkänt på obligatoriska hemuppgifter, laborationer samt skrivit en skriftlig tentamen. Slutbetyg ges på poäng från tentamen.


  Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.