Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
TME195 - Advanced passive safety
 
Kursplanen fastställd 2010-02-24 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPAUT
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Bioteknik, Maskinteknik, Teknisk design
Institution: 42 - TILLÄMPAD MEKANIK


Undervisningsspråk: Engelska
Max antal deltagare: 40

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs
0109 Tentamen 7,5 hp Betygskala: TH   7,5 hp   30 Maj 2011 fm V,  Kontakta examinator

I program

MPAUT AUTOMOTIVE ENGINEERING, MSC PROGR - Safety specialization, Årskurs 1 
MPBME BIOMEDICAL ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)
MPBME BIOMEDICAL ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 2 (valbar)

Examinator:

Docent  Johan DavidssonBehörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

- Vehicle and Traffic Safety

Syfte

Students are to attain deep and basic understanding in human anatomy, body response to different types of transient mechanical loads and how injury tolerance levels and injury criteria are established. The student will learn more about dummy designs and dummy use. Mathematical simulation of vehicle structure, restraints, crash test dummies and humans will be thoroughly presented. The students will learn the principles of injury reduction trough restraints for different body regions, crash situations, and for occupant diversity. The students will learn methods to use accident analyses/reconstructions to suggest vehicle and restraint design improvements.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • describe the basic structure and mechanical properties of various body parts

 • describe how different body regions respond to static and transient loads; biomechanical and physiological response (fundamental principles of injury biomechanics)

 • discuss the concept of injury criteria, injury risk functions and injury thresholds 

 • draft a proposal for the completion of mathematical models of a vehicle, a restraints, a crash test dummy or a model of a human

 • suggest appropriate model, e.g. subtypes of mechanical, biological or mathematical models, in various different types of studies in the field of passive safety

 • describe how some futuristic car restraints and car structures can reduce injury risk

 • describe how a vehicle accident analysis and reconstruction is carried out and how such data can be used to specify product requirements

 • describe how near-crash activated reverible safety systems will reduce injury risk if the crash occurs.

 •  

  Innehåll

   The course consists of lectures and a laboratory exercise. The lectures will cover:


  -Fundamental anatomy, physiology, function and to some extent, medical terminology of the human body.


  -Fundamental biomechanics and structural, functional, and visco-elastic effects of the human body.


  -Biomechanical tolerance levels, injury mechanisms and protection criteria.


  -Biological models (cadavers, animals, human volunteers) and experimental studies.


  -Mechanical models, crash test dummies, instrumentation, measuring methods for transient events and crash test methods.


  -Mathematical models (FEM, rigid body, and hybrid models) used for analysing vehicle-occupant interactions (pre-crash and in-crash) as well as accident analyses and reconstructions.


  -Methods for acquiring accident data, coding and classifying injuries, assessing risk of permanent disability, conducting epidemiological analyses.


  -Protection system techniques, protection systems for different road-user categories, protection for different body parts for various crash configurations 

  Organisation

  - Lectures
  - Assignments

  Litteratur

  To be defined.
  To some extent: Trauma Biomechanics - Accident Injury in Traffic and Sports; Kai-Uwe Scmitt et al. 2:nd edition or later, ISBN 978-3-540-73872-5 and handouts of lecture notes as provided by the course homepage.

  Examination

  - Approved assignments/laboratory work
  - Exam


  Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.