Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
SSY190 - Real-time control systems
 
Kursplanen fastställd 2010-02-25 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPSYS
7,5 Poäng
Betygskala: TH - Fem, Fyra, Tre, Underkänt
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Automation och mekatronik, Elektroteknik
Institution: 32 - ELEKTROTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs
0107 Tentamen 5,0 hp Betygskala: TH   5,0 hp   16 Mar 2011 em M,  10 Jan 2011 em M,  25 Aug 2011 fm M
0207 Laboration 2,5 hp Betygskala: UG   2,5 hp    

I program

MPSYS SYSTEMS, CONTROL AND MECHATRONICS, MSC PROGR, Årskurs 1 (obligatorisk)
MPBME BIOMEDICAL ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 1 (valbar)

Examinator:

Docent  Knut Åkesson  Gå till kurshemsida

Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

A basic course in automatic control, programming, and the course Digital and multivariable control. Recommended prerequisite course, but not mandatory, is Introduction to discrete event systems.

Syfte

The overall aim of the course is to provide an understanding of which problems an engineer faces when implementing control functions in embedded control systems as well as in industrial control systems.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Explain why it is often necessary to develop controllers consisting of both continuous and discrete-event dynamics. Apply knowledge about modeling of continuous and discrete-event systems in order to simulate control system with mixed dynamics.
Describe the hardware necessary for implementing control functions in both embedded systems and in industrial control systems.
Explain typically problems experienced when implementing control functions using actuators that might saturate. Construct control algorithms to handle actuator saturation. Explain problems with mode changes and set-point handling. Construct control algorithms to handle these problems.
Describe how distributed control functions may be implemented using a CAN-bus or a fieldbus.
Classify common programming languages used for implementing control functions and evaluate their relative merits. Synthesizing control functions consisting of both continuous and discrete-event dynamics on embedded hardware as well as industrial control systems.
Explain what makes a control-system a real-time control system. Describe the main parts of a real-time operating system and explain how they can be used to implement real-time control functions. Explain how concurrent processes are executed in a real-time operating system and how a real-time operating system schedules processes in order to satisfy real-time constraints.
Discuss possibilities and threats with increased automation. Discuss how the closer interaction between computers and humans affects the human society. Describe the group dynamics typically experienced by team-members in project groups developing complex systems.

Innehåll

The course covers the following topics:
Control:
Anti-windup algorithms
Bumpless transfer algorithms
Linear Quadratic Control
Kalman filters
Software:
Concurrent processes.
Real-time operating systems
Real-time scheduling of concurrent processes.
Communication:
Overview of the CAN-bus
Overview of Fieldbuses. Analysis:
Software tools for simulating mixed continuous and discrete-event dynamics.
Software tools for formal analysis of real-time control systems.

Organisation

Teaching is in the form of lectures, problem solving sessions, laboratory exercises and a project.

Litteratur

Karl-Erik Årzén. Real-Time Control Systems. Compendium.

Examination

Written exam, passed laboratory exercises and projects.


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.