Sök i kursutbudet

Använda sökfunktionen för att hitta i Chalmers utbildningsutbud, både vad gäller kurser och program. När det finns en kurshemsida visas en hus-symbol som leder till denna sida. Tänk på att välja det läsår du vill se information om.
Sök program och utbildningsplaner


Institutionernas kurser för doktorander

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Kursplan för

Läsår
ESS135 - Computer introduction
 
Kursplanen fastställd 2010-02-22 av programansvarig (eller motsvarande)
Ägare: MPCOM
1,5 Poäng
Betygskala: UG - Underkänd, Godkänd
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik
Institution: 32 - ELEKTROTEKNIK


Undervisningsspråk: Engelska

Modul   Poängfördelning   Tentamensdatum
Lp1 Lp2 Lp3 Lp4 Sommarkurs
0101 Laboration 1,5 hp Betygskala: UG   1,5 hp    

I program

MPSYS SYSTEMS, CONTROL AND MECHATRONICS, MSC PROGR, Årskurs 1 
MPSES SUSTAINABLE ENERGY SYSTEMS, MSC PROGR, Årskurs 1 
MPAUT AUTOMOTIVE ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 1 
MPBME BIOMEDICAL ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 1 
MPCOM COMMUNICATION ENGINEERING, MSC PROGR, Årskurs 1 

Examinator:

Professor  Thomas Eriksson


Kursutvärdering:

http://document.chalmers.se/doc/1295478530


Behörighet:

För kurser inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program kursen ingår i.

Kursspecifika förkunskaper

-

Syfte

In this course, we will introduce the computer system at Chalmers, and study the basics of MATLAB. The students are supposed to learn enough about the computers and MATLAB to be able to take an active part in the daily work at their respective programs.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

· find the computers, printers and helpdesks at Chalmers campus
· log in and be familiar with basic functionality, such as printing
· start MATLAB and use basic MATLAB commands, e.g., understand MATLAB vectors and matrices
· differentiate between a script and a function in MATLAB
· write simple scripts and functions (m-files)
· find help inside MATLAB and on the web.

Innehåll

The course is divided into two parts:
* Computer basics, describing the computer system at Chalmers.
* MATLAB basics, introducing the student to MATLAB, and basic m-file programming.

Organisation

The course consists of 4 lectures, and 2 small projects. The students are divided into small groups, and each group is examined in an oral exam after each project.

Litteratur

Links to a number of on-line resources will be supplied during the course.

Examination

The 2 projects must be passed. The only possible grades are passed or not passed .


Sidansvarig Publicerad: må 13 jul 2020.